Menu

Fynboerne

April 1908

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Det kribler i Alhed for at deltage i festen på Den Fri, men lille Dax er syg, så hun kan ikke rejse.
Larsens far er syg og vil skrive til overlægen.
Alhed er i slem pengenød og beder Johannes Larsen sende penge. Hun skylder gartneren m.fl.

Transskription

Kæreste Larsi!
Tak for Dit Brev til Morgen. Det kripler alligevel i mig ved at høre om Fest paa den fri og alle de Venner og Bekendte Du træffer, men selv om det havde været min Mening i Forvejen at rejse kunde jeg jo dog ikke have gjort det nu da lille Dax ligger. Det er lidt bedre, men gør en Del ondt endnu, men mærkeligt nok kunde Dr. Hv. ikke opdage mindste Grund til G [bogstavet overstreget] Smerterne, der var ingen Hævelse, da han kom om Aftenen. – Brevet til Lervej blev sendt, det er ikke videre godt med Svigerfar i disse Dage, han vil nok skrive til Overlægen. – Mon Du dog ikke kunde sende 75 eller 100 Kr, saa jeg kan have dem Tirsdag eller senest Onsdag Morgen i anbefalet Brev (saa ingen ser det.) for ellers gaar det galt med den Livsforsikring, Gross. har jo nemlig betalt de 50 Kr. men de gik til Mølleren, og Gartneren lavede jo ingen Ting. Svigermor siger, at de vil se at faa Fru Tejsens Skøde ordnet, saa jeg kan faa dem deraf, men jeg anser det for umuligt paa de faa Dage. – Mon Du ikke kunde laane dem af P. eller Schou? det er jo kun 65, men jeg har ikke en Øre og Chr.s sidste har jeg laant, vi skylder 5 Kr. hos Mdm. Andreasen og Anders gaar i Haven og vil jo ogsaa nok have, saa Du kan forstaa, jeg trænger vældig til et Par Kr. Naa, alt dette er jo ikke saa lysteligt, men Du forstaar det staar mig i Hovedet. Hænger Dine Billeder godt? Du bestiller da Kunstbladet? Hils alle bekendte, specielt Schous. Bertram er da ikke vred paa os, kommer hun ikke. Mange Hilsner fra Børnene og Din A.

Lørdag Eft.

Jeg har ingen stor Konvolut i Dag men skal nok sende Din Tegnebog

Fakta

Brev

Da

Brevet er udateret. Johannes Larsen skrev 4. juli 1908 til Alhed, at Bertram havde lyst til at tage med ægteparret Schou på cykeltur til Kerteminde. Larsen havde fortalt hende, at der var gæster i forvejen, og derfor ville hun skrive til Alhed. Derfor måske Alheds ord om, at hun ikke håber, at Bertram er sur på dem.

"Bertram er da ikke vred paa os, kommer hun ikke": Karl og Marie Schou ville ifølge brev fra Johannes til Alhed Larsen 4. juli 1908 cykle til Kerteminde med sønnen Buf, når han fik ferie. Camilla Bertram havde sagt, at hun gerne ville med, men da Larsen fortalte, at der var flere gæster på Møllebakken, sagde hun, at hun ville skrive til Alhed.
"Fru Tejsens Skøde": Det er uvist, hvad sagen drejer sig om.

København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien