Menu

Fynboerne

1918-09-14

Afsender

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Hr. Zerlang er vist skrap, men han lærer sikkert drengene noget, og Alhed og Johannes Larsen er glade for, at han tror på, at sønnen kan klare sig igennem.
Alhed skal nok sende frugt mm. Hun har kun malet lidt. Den nye gråand har det godt. Alle gravgæssene er desværre hunner.
Adolph Larsen har købt en plag. Hans ene gamle hest døde forleden, og han fik forsikringspenge for den.
(Svane)møllen bliver tækket nu. Det stormer, og Alhed er bekymret for den vakkelvorne Kirkemølle.
Alhed og Johannes Larsen har drukket kaffe med Bedstemor og flere medlemmer af Delcomyn-familien.

Transskription

Lørdag 14de Sept. 18

Kære, søde Drenge!
1000 Tak for Dine to lange Breve lille Dax, det er dejligt at høre lidt udførligt fra jer. Det sidste kom i Dag til Morgen, da jeres Far og jeg sad ved de ristede Sild. Hr. Zerlang er nok en streng Herre med den Orden, men saa er han sikkert ogsaa dygtig til at lære jer noget og det er jo det vigtigste. Det er dejligt, at han mener, Du nok kan klare det til November og at han vil læse saa flittig med Dig, sig til ham, at det er jeg meget glad ved og jeg skal sige fra Din Far, at han er forfærdelig glad ved at Du gør Dig Umage og at han glæder sig ved Tanken om, at Du kan blive i Din Klasse.
Alt det Du har skreven om skal nok blive sendt snarest sammen med Æbler. Reineclauderne er ikke modne endnu og kan heller ikke sendes sammen med Æbler, men naar de er modne, skal jeg nok sende jer en Kurvfuld. – Jeg har kun malet et lille Stykke siden I rejste, en Pastel med Calcikum, jeres Far synes den er pæn. Alt staar godt til her, lille Peter har det udmærket, den nye Graaand kom i Torsdags, den gaar stille og pænt mellem de andre, men de a [bogstavet overstreget] er alle lukket inde i disse Dage til Ære for den. Desværre er alle 3 Gravgæssene Hunner, jeres Far spekulerer paa hvor han skal faa Hanner fra. – Jeg husker ikke om jeg fortalte jer, at jeg købte en dejlig Frugtstige i København, nu skal Anders til at plukke Frugten ned. – Baser var herovre før, han var i Forgaars til en Auktion i Stige og købte sig en Plag til 2300 Kr!, gamle magre Ralliker kostede over 3000! Hans ene gamle Hest døde forleden, ikke Rerna men den anden. Han havde solgt den til en Slagter for 300 Kr, men et Par Timer før Slagteren skulde hente den, døde den godvillig, saa han fik 600 Kr. i Assurance, det var meget hensynsfuldt af Hesten. – Tækkemanden har ringet i Dag at han vil komme paa Mandag og tække Møllen, saa nu ser det da ud som det bliver Alvor. –
I Gaar var jeres Far og jeg ude hos Frk. og gamle Fru Delcomyn i Villaen og drikke Kaffe sammen med Bedstemor og unge Delcomyns. Det blæser stærkt i dag, den arme Kirkemølle farer rundt som en rasende, bare det gaar godt med de brøstfældige Vinger. –
Med Berta er det stadig det samme, jeg skal have skreven [ordet ”skreven” indsat over linjen] et Par [Ord] til Lud nu ogsaa og saa er det Tid at gaa til Toget med Brevene. Saa faar I dette i Morgen tidlig.
Gid I maa faa en god Søndag, gaa endelig ud i den friske Luft. Hvis I ser Magisterens saa hils mange Gange. –
Og nu 1000 Hilsner, søde Unger fra jeres Far og Mor.

Fakta

PDF
Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Andreas og Johan Larsen var elever på Birkerød Kostskole.
Det er uklart, hvad Calcikum er for noget.
Lille Peter var en hund.
Alhed og Johannes Larsen ejede to møller, som begge lå ganske nær deres hjem på Møllebakken i Kerteminde. Kirkemøllen var i dårlig stand, og man tog materialer fra den til at reparere Svanemøllen med. Kirkemøllen blev derefter ombygget til bolig. Det er Svanemøllen, som blev tækket i 1918.
Berta Brandstrup døde 18. september 1918.

  • Stige, Odense
  • København

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv

Nej