Menu

Fynboerne

1885-03-05

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

IA Larsen er på Larsen-familiens gård Höljeryd i Småland og vil besøge Johannes Larsen i København på vejen hjem. Vilhelmine Larsen vil gerne se de malede figurer Johannes Larsen har lavet.

Transskription

Kjæreste Johannes
Imorgen tidlig afsender jeg dine Benklæder 2 Skjorter og 1 Uldtrøje Du tænker nok det er underligt at jeg glemte det, men det var ikke tørt; nu faar du snart 6 ny Skjorter saa vil jeg bede Dig sende hjem med Fader alt hvad du har af snavset Tøj vi fik Telegram i aftes han er paa Høljeryd i dag og der vilde han blive i 3 a fire Dage saa kan Du selv regne dig til omtrent naar Du kan vente ham ja han skriver Dig vistnok til for at du kan være hjemme den Dag det bliver da morsomt for dig ja Johannes det er en velsignet Fader I har glæd ham dog altid efter Evne af hele Eders Hjærte
Georg er paa Kontorstolen med en heel Deel Skriveri i disse Dage og du kan tro han var glad iaftes jeg lod ham svare paa Telegrammet iaftes med Georg til Underskrift
Saa vil jeg da glæde dig med at dine Blomster kommer nok frem baade Fuksien og Bigonien men vand dem imellem
Vores Blomster staar dejlig som Du vil se til Paaske; naar nu Fader kommer hjem saa skal vi slagte 2 Grise og ønsker Du noget Slagtermad saa skal jeg med stor Fornøjelse traktere Eder alle sammen
Inden Du ved af det Johannes saa kommer Ferien har du noget af de malede Figurer hjemme hos Dig saa send mig dog en hjem med Fader jeg længes saa umaadelig efter at see hvordan Du skiller Dig ved Maling husk det nu og ligedan dit Uhr
Har jeg fortalt Dig at her var Brev fra Alfred han er rask og han var der i Sevilla til Karnevalstiden og Tyrefægtning; men ingen Penge maatte udbetales Folket saa han fik jo ikke andet at see end hvad de kunne see i Gaderne 6 Tyre blev dræbte 12 Heste men ingen Mennesker som vel var
Nu er han paa Vejen til England og derfra hjemefter og saa mulig tager han hjem til Høljeryd for at være der til 1 Juni ja Johannes der bliver Glæde om vor Herre vil unde de kjære Venner at see saadan en Dag oprinde for dem
Eckardt fik ikke det Ankerske Legat Frøken Dohlmann som har Formue og kan rejse naar hun fik dog Legatet
Hils nu dine Venner og Frøken Bendal har du fortalt hende at jeg længes efter Brev fra hende – Jeg skal hilse dig fra alle dine Søskende de klinger og spiller Top saa det er en Lyst den lille har en Øvelse med at sætte dem i Gang saa du vil undre Dig om du saa det
Nu er det Posttid saa Lev vel min din egen Moder

Omtalte genstande

Ukendte malede træfigurer af Johannes Larsen.

Fakta

PDF
Brev

dansk

Datoen påført af en anden end brevskriveren. Af brevets indhold fremgår det, at det er skrevet lige før påske.

Johannes Larsen opholdt sig i forbindelse med sin uddannelse i København.
Den lille må være Adolph Larsen på 6 år.
Det anckerske Legat blev oprettet i 1857 af Carl Andreas Ancker (1828—1857). Legatet var bestemt til at uddeles hvert år i 4 portioner à 1800 kr. (900 rigsdaler) til en digter, en komponist, en maler og en billedhugger til brug for en studierejse til udlandet i ca. ½ år. (Wikipedia)

Kerteminde
København
  • Landeryd Sverige
  • Sevilla Spanien
  • London United Kingdom

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien