Menu

Fynboerne

1885-05-20

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsens mor glæder sig til, at han kommer hjem i Pinsen. Hans søstre, Christine og Marie, skal rejse til Sverige sammen med kusinen Margrethe Eckardt. Hvornår kommer hr. Mollerup?

Transskription

Kjære Johannes!
Det snavsede Tøj kom ikke idag. Men jeg haaber at du husker hvad Georg bad dig om saa vi faar det en af Dagene da vi skal vaske Fredag Tak for dit sidste Brev som glædede mig usigelig tænk dog hvor mageløst at du kunde skrive jeg er rask – gid det maa vare ja Du glæder Dig til Hjemtouren vi iligemaade, her er en Travlhed Johannes – Fader har givet de smaa Piger Lov til at rejse til Sverrig med Margrethe paa Fredag før Pintse om Gud vil skal Rejsen gaa for sig, ja det kan jo blive morsomt for dem at faa den Ferie, deres Sommerferie bliver saa lagt dertil da det jo var en Skam andet end Margrethe skulde have den med det samme naar Rejsen er kostet, Valdemar vil om han faar Lov støde til dem i Kjøbenhavn – Alfred var her Brev fra igaar han er i Königsberg for Tiden og har den lille Mulighed at ”Sejerskrandsen” kommer til at anløbe Kjøbenhavn Rhed saa maa han blive afmønstret, det ønsker han jo meget.
Du glemte at sige mig naar Hr Mollerup kommer? Og naar du selv kommer. Urban er nu rejst med alle ja han kommer vel engang til for at hente Augusta.
Faster Thrine har det bedre Farmor har det godt og beder at hilse Dig – Hils nu alle derovre saa kjærlig fra os
Du - min egen Ven – lægger jeg i Gud Faders kjærlige Omsorg ved Bøn om alt det bedste for dig
Din trofaste Moder –
Tak fordi du huskede Georgs Fødselsdag
Hilsen fra alle dine Søskende

Fakta

PDF
Brev

dansk

Udateret brev skrevet få dage før fredag-før-pinse (22.5). Pigerne skal rejse med Margrethe til Sverige. Georg har haft fødselsdag (10.5). Alfred er i Königsberg. Han var på vej dertil i Vilhelmine Larsens brev fra d. 24.4 1885.
Eckardt-børnene er på vej til Sverige. Deres forældre har sølvbryllup d. 1.6 1885.

Johannes Larsens fætter, Alfred, er yngste mand ombord på skonnertbriggen "Seierskransen".
Königsberg hedder i dag Kaliningrad.
Eckardt-børnene skal hjem til deres forældre, som har sølvbryllup d. 1.6. De bor på gården Høljeryd i Sverige.
Urban Larsen, Johannes Larsen onkel, har overtaget en købmandsforretning i Lundeborg ved Svendborg.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien