Menu

Fynboerne

1912-02-04

Afsender

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed Larsens udstilling er blevet godt anmeldt i Riget og også i Politiken. Laura Warberg har besøgt udstillingen, hvor hun mødte mange bekendte. Alheds billeder er fine, og hun solgte to, men der er dårlige billeder af et par af de andre udstillere. Alhed sad i flere timer og spiste frokost på Paraplyen, mens der var gæster på Den Frie, og det syntes Laura Warberg var en dårlig idé.
Laura Warberg har været til et foredrag, og hun læser i Læseforeningen.
Det er en god idé, at Astrid vil lære bogbinding.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]
Fru Astrid Goldschmidt
St. Pauli Kyrkostræde 19
Malmø
Skåne

[I brevet:]
Nørrevoldgade 29⁴
Søndag d : 4-2–12
Kære Astrid!
Der venter Dig vist denne Gang et interessant Brev om Udstillingen, der jo ser meget lovende ud. ”Riget” har i Dag en Anmeldelse af Frits Magnussen, hvori Alhed er mere anerkendende omtalt end i Politiken, der dog ogsaa nok kunde gaa an. A. er i Dag i Birkerød, hun har sikkert købt Blade paa Banegaarden; jeg ringede derind og da vidste de nok derom; der er andre fremmede ogsaa, men det var mig ikke muligt at forstaa [paa] Lugge, hvem det var. Den Dag Du var rejst, kom Elle herop og vi hjalpes ad med at skrive de mange Kort; vi sad og hørte Musiker[ulæseligt] nede fra Fr. Johansens Hjørnestue, var siden nede hos Tomas at drikke The. I Gaar kom Elle ved 11 Tiden, spiste sin medbragte Frokost og fik Solbærrom og The her, mens jeg var nede at spise. Det har hun jo gjort 2 Gange og Lugge en Gang og det var en dessin for Dig ogsaa næste Gang Du skal herover. Ved 1 Tiden gik vi ad de smaa obscure Gade[r] til Østergade, købte en M[ulæseligt] til Hr. Peter det havde han ønsket sig til Flaget, Elle gav ham. Vi gik hele Strøget ned, købte Konfekt og en lille Genstand til Grethe, derfra til Udstillingen, hvor Elle strax traf Fru Asta, meget glædeligt Gensyn. De gik sammen hele Tiden, det er vist hende, der købte ”Petunia”, Berta det lille Landskab fra Fyns Hoved. Det er en smuk Samling Billeder, men dog en Del Jux iblandt; Fr. Svendsens især, men efter min Mening ogsaa Olga Jensens. I Alheds er der intet rent ud disharmonisk; de hænger ogsaa yndigt kønt i den inderste Sal, 2 Vægge fulde. Der var ikke saa faa Mennesker, Lützhöft var der meget tidligt. Abraham og Fru Ingeborg var der, jeg talte med dem. Bimse og Ch. E. og cand. Lunn havde været der. Lud og Berta ogsaa; Madsens kom da jeg gik hen til Paraplyen, hvor Alhed havde siddet et Par Timer med nogle Venner og spist Frokost, vist ikke helt diplomatisk af hende at være borte paa den bedste Tid. I Gaar og i Dag er lille Hr. Peter bedre: Bes var ikke i Skole i Gaar p.Gr.af Kulden der jo ogsaa er ganske overvældende, i Dag kan jeg knap faa varmt her; var alligevel ude en lille Tur i Formiddags uden at fryse synderligt. Elle rejser vist hjem i Morgen og kommer her med sin Kuffert, saa tager jeg en Bil til Banegaarden. Jeg har giver hende 10 Kr, fik endelig i Gaar de Penge fra Madsen jeg kunde betale jovist! – I Torsdags Aftes var jeg min første rigtige Udflugt, henne i et Lokale paa Raadhuspladsen og høre det første af en Række Foredrag af Dr. Munck om Tydskland. Men saa lille en Sal og saa faa Tilhørere! jeg var meget forbavset, og et højst tarveligt Publikum at see til. Det er dog mærkeligt, at der ikke er større Interesse for den Slags her i den store By, hvor Folk har Raad til al mulig Luksus og Fornøjelser. Nu gaaer jeg i Læsef. hver Aften, har læst en dejlig Bog af Johan Maier ”Liv” og en mindre god. – Ina – af J. Th. Lick; overspændt Vrøvl Det glædede mig meget at høre Elle animerer Dig til at lære Bogbinderi, det gør jeg ogsaa i høj Grad især hvis det kan blive inden alle og enhver driver det. Jeg har læst, at det private Bogbinderi er ved at blive en farlig Konkurrent til Fagmændene; ser i Dag i Politiken en Dame, der averterer. – Bare nu Dine Unger kan undgaa Forkølelse i dette Vejr! – Nu er der vist ikke mere at skrive om lille Putte. Jeg skal lidt ned til gl. Fru Stockmar inden Middag. – Kærlige Hilsener til Dig og Børnene fra Bedstemor.
Udklip af Riget i Gaar; muligt jeg kan faa det fra i Dag senere.

Omtalte genstande

Alhed Larsens maleri af petuniaer (muligvis det, som hun omtalte i et brev fra sin Italiensrejse).
Alhed Larsens Landskab fra Fyns Hoved. Købt af Berta Brandstrup på Den Frie april 1912.

Fakta

PDF
Brev

Da

Datoen er skrevet på brevet

Alhed Larsen udstillede i Den Fries Udstillingsbygning 1912 sammen med Karen Meisner-Jensen, Olga Meisner-Jensen, Cathrine Svendsen og Anna Syberg.
”Riget” var en dansk avis, der udkom november 1910 til december 1913 med særlig vægt på udenrigs- og kulturstof.
Det vides ikke, hvem Asta, Ingeborg, Madsen og Tomas var. Warberg-familien kendte flere, der hed sådan.
Det er ikke lykkedes at finde bogen Liv af Johan Maier og heller ikke Ina af Th. Lick.

Adressen er skrevet på kuvertens forside

Warberg Kerteminde egns- og Byhistoriske Arkiv BB 2077

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen