Menu

Fynboerne

1903-11-08

Dokumentindhold

Brev 1:
Johanne har skrevet til Astrid den sidste aften på Erikshaab.
Hun skylder vist Astrid penge.
Julie/Pans kåbe er kommet med flyttevognen.
Johanne tænker på sine oplevelser i Firenze.
Paludans stue er blevet smukt indrettet.
Brev 2:
Astrid skal skrive til moderen!

Transskription

[Håndskreven på kuvertens forside:]
Frøken Astrid Warberg
Villa Eden
Nervi
Genova
Italia
Poststempel
[Skrevet af ukendt:] fra Junge om Peter Bichel forlovelsen

[På kuvertens bagside:]
Poststempel
[Skrevet af ukendt:] 13 Nov 1903

[I brevet:]
8 – 11 – 03
[Øverst lodret på første side har ukendt person anført et regnestykke]
Kæreste lille søde Disserbein!
Endelig faar jeg sanket Energi til at skrive til dig, maatte nu Aanden ikke straks stikke af igen, men blive her og være lidt godt over mig! Tak for Dine Breve derude fra; du synes mig ikke ret at være i den rette Himmel - - hvad? Saa vidt jeg husker (jeg har ikke dit Brev her og gider ikke godt gaa ned efter det) skriver du ikke noget om, at du har faaet to Breve fra mig - et som var skrevet den sidste Erikshaabs Aften, men det har du vel. I dem begge glemte jeg at skrive, at dine Skakke–Fotografier er lagt i Fremtidens Haand; man har nemlig travlt. Man arbejder nemlig saa rent utroligt med alskens Skyldraad. Lige til 12-1 om Natten arbejder man. Den eneste Fordel derved er, at andre faar en utrol. Masse Nattesøvn i den Anledning. Saa du maa tøve! og stole paa, at der er absolut er ingen Tid til at lave Billeder hverken til dig eller nogen anden.
Saa er der det andet Forretningsanliggende. Min ”Skyld” til dig. Ja, der er det penible at jeg netop vilde have skrevet og spurgt dig om, hvordan det har sig, for jeg aner det ikke. Fik du ingen Penge af mig? Hvis du ikke gjorde det, er Sagen klar nok: jeg skyldte dig 12 Kr (Natkj.) + 2 Kr. (Svamp) og deraf skal jeg give Hr. Skakke de 4 for Billeder, altsaa skylder jeg dig 10. Du kan vist selv bedst huske om du fik nogen hos mig eller ikke. Skal du sende 10 Kr. til dem og giver Adr.? Da jeg ikke ved noget med Bestemthed har jeg ingen sendt.
3de Forretn. Pans Kaabe var jo i Flyttevognen alligevel; Pakmesteren kom tilbage hertil og ham fik jeg til at tage Pe[ulæseligt] og en stor Pakke med sig til at putte ind i Flyttevognen. I maa da have funden den og givet Pan den for længe siden ? ? ?

Pakken staar i de [ulæseligt], men du aner ikke hvor det var svært at finde det hele. Jeg havde dog for Resten været forberedt paa langt større Fadaiser end dem jeg har begaaet. – Nu har jeg fastsat min Rejse til Staden og jeg haaber, at jeg ikke skal bestemme mig om; Torsdag d. 19de fra Odense og jeg glæder mig kolossalt – ikke mindst til lille Alfred, hvem du nok gaar og finder bedre og bedre?
Hvad mig selv angaar, saa har jeg det brillant; jeg spiller til min egen Tilfredshed – det gaar saa grinagtig let for mig i denne Tid og saa læser jeg med Lidenskab. Jeg læser Ibsen – ja, jeg studerer Ibsen kan jeg sige, slæber hele Tasker fulde af hans Bøger med hjem og læser saa de glimrende Lambek Kritikker - lige efter, det er en sand Svir, og jeg studerer Brandes: Henrik Ibsen og jeg studerer Bierfreund: Florenz. Denne sidste kunde jeg ikke staa for da jeg traf den i en Boghandel i Odense, købte den for 3 store Kroner [skrevet under sidste ord ”Kroner”] og har nu i Aften læst om Fra Giovanni – alias: Beato di Angelico – alias: Fiesole. – ham der har lavet alt det vidunderlige overjordiske i Museo di San Marco i Florenz. Du ved, at den tyske (svenske) Maler skrev til dig at du maatte endelig se S. Marco Kloster i Florenz og jeg sad og maabede og vidste ikke rigtig hvad det var; senere gik det op for mig, at det var det herlige Sted, hvor jeg gik og fik Kvalme af Begejstring og hvor Tutte og jeg maatte lade vore amerik. Misser passere, for at vi alene kunde nyde Herlighederne. Det var det vidunderligste jeg saa af Kunst i Florenz. Ogsaa Bierfreund er meget begejstret. hm! hvilket jo altsaa geraader hans Smag til Ære. Hvorledes gaar det med Herzeriet giver det stadig smaa Livstegn med Omsvøb fra sig? Skriver Målerne noget? Hvad siger lille Alfred for godt? Saa vidt jeg har forstaaet det, har han heldig overvunden mig som Skær, hvorpaa der jo maatte strandes. Han skrev lidt forblommet derom. Det er igen [ulæseligt]gaards Ord i Elsa Finnes Mund. Saa snart Haabet dør, dør ogsaa Kærligheden. Hvad? tror du ikke.
Naa – Pallams Stue er bleven nydelig kan du tro. Hvem der ser den er begejstret og den er ogsaa ganske overordentlig smuk. Et dejligt rødt Gulvtæppe har vi fået, en smuk Messinglampe, to smukke Lysestager - Møblerne er jo dejlige. Chatollet ikke til at stå for. Nye Gardiner – samme Slags som de gamle. –
Der sad jeg skam og faldt i Søvn. Klokken er lige ved 11, da ["da" overstreget] jeg ville oppe paa mit Værelse, der jo ser ud ganske som før, men ak hvor længe varer det før ogsaa det kommer under ”Forvandlingens Lov.” Naa, jeg er nu ikke mismodig, det er man jo ikke, naar man er i Ballonen – du husker vel Elles gamle Udtryk for, naar der var Fart i en – åndelig ment. Du er vel ikke ked af, at du skulle rejse – jeg kan ikke rigtig blive klog paa dig; et Sted skriver du, at du længes efter at komme ”ud” og et andet noget om at der endelig maa ligge Brev til dig nar du kommer til Nervi træt og sløj el. lignende - Hvad er den rette Mening (? Lad mig høre lidt nærmere om denne Sag. Jeg tror nok, at jeg p.Gr.a. Søvnighed maa sige Stop for i Aften bare jeg vidste, om du faar dette i Kbhvn. eller ej; I skrev ikke noget om, hvor længe Rejsen var udsat, saa det vidste I vel ikke. Farvel lille Dis og Lykke paa Rejsen, lad mig se, du holder Halen højt.
Skriv snart. Hils Hirschsps.
Din Junge.

Kære Dis!
Bare to Ord Posten er der! Jeg er lige hjemkommen fra Kbhv. Du maa skrive til Mor, hvad tænker du dog paa? Hvor kan du lade hende gaa i den Pine og Uvished og for Peter er det jo stor Skam
Skriv nu
H[ulæseligt] T.

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet øverst side 1

Astrid var tilsyneladende i Italien med Hirschsprung-familien. Hvorfor vides ikke.
Warberg-familien måtte flytte fra gården Erikshaab efter Albfrecht Warbergs død. Der var tale om en tjenestebolig, og Otto Emil Paludan/Pallam overtog embede og bolig.
Skyldråd: Råd som leder ejendomsvurderingerne i en skyldkreds.
Herzeriet: Tysk for hjertet – og kærligheden.
Museo Nazionale di San Marco er et kunstmuseum, der ligger i det middelalderlige dominikanske kloster dedikeret til Sankt Markus, beliggende på det nuværende Piazza San Marco i Firenze, Italien. Museet indeholder den mest omfattende samling i verden af værker af Fra Angelico, som tilbragte flere år af sit liv der som medlem af det dominikanske samfund.
Kilde: Wikipedia.
Det vides ikke, hvem Målerne er.

Italien, Genova, Nervi, Villa Eden

Adressen er skrevet på kuvertens forside

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv

Nej

Gave fra Pernille Marryat til Østfyns Museer