Menu

Fynboerne

1879-03-13

Afsender

Laura Warberg

Modtager

Albrecht Warberg

Dokumentindhold

Laura Warberg ville meget gerne komme ind til sin mand i København, men hun har netop vænnet den yngste datter fra brystet, og har så meget mælk, så hun ikke kan færdes offentligt.
Det er godt, at "luftklokken" hjælper Albrecht.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]
Hr. Godsforvalter cand. jur. Warberg
Hotel “Tre Hjorter”
Vestergade
Kjøbenhavn
K.
[På kuvertens bagside:]
Poststempel

[I brevet:]
Tranekjær D: 13de.

Kjæreste søde Abba!
Nylig fik jeg 3 Breve fra Dig. Det er uhyre fristende for mig hvad Du skriver om at komme derover; Du ved nok jeg har altid ønsket saameget at være i Kbh. samtidig med Dig, men Du husker ikke paa, at naar jeg vænner Søster fra saa pludselig med den megen Mælk jeg endnu har, saa gaaer jeg omtrent 14 Dage uden at kunde Hæ ["Hæ" overstreget] hægte Kjolen eller røre Armene, jeg kunde jo saa ikke have nogen Fornøjelse, derimod vilde jo de 8 Dage gaae. Saa maa jeg hellere vente til i October, naar Herolds flytter ind til Byen. Det er jo meget kjedeligt, at jeg saa ikke kommer sammen med Hanne, men vi er enige om, at der ikke er andet for mig at gjøre. – Nu skriver jeg en af Dagene et ordentligt Brev til Dig, men Posten gaaer om et Øjeblik. -
Caspersen siger, Du kan rejse til Aarhuus om Aftenen og derfra næste Aften, altsaa kun spilde een Dag. Hils Mimi! Gid Du nu naaer at faae dette inden Du rejser! Hils Herolds. Hilsen fra Ungerne og Din egen
Smaa.

Gudskelov Luftklokken hjælper Dig!

Fakta

PDF
Brev

Da

Poststemplet viser, at brevet er afsendt 14. marts 1879. Øverst side 1 er skrevet "Tranekjer D: 13de.

Laura Warbergs søster og hendes mand boede nær Tranekær på Langeland.
Warberg-parrets datter Louise, g. Brønsted, var født 12. maj 1878. Det må værre hende, der netop er blevet vænnet fra brystet.
Albrecht Warberg led af astma og var jævnligt i behandling i en "luftklokke" hos en læge i København.

Tranekær

Bynavnet er skrevet øverst side 1

Adressen er skrevet på kuverten

Warberg Kerteminde egns- og Byhistoriske Arkiv BB 0356

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer