Menu

Fynboerne

1900 eller 1901, december

Dokumentindhold

Astrid har været med på en kane. Den følgende dag begynder julebagningen. Værelserne er parat til gæster. Man ved endnu ikke, om Alhed og Johannes Larsen og lille Jeppe kommer.
Lille Mogensen har haft mæslinger.
Astrid skriver om, hvad den ene og den anden skal have i julegave.

Transskription

Mandag henimod Jul.

Kæreste Junge! Hvor det dog bliver knusende kolosalt sjov at få Jer Hjem til lidt Jul! Jeg glæder mig ganske specielt til Dig – havde netop siddet og udmalet mig Dig i alle Dine Enkeltheder – nu i Eftermd. da jeg kørte med Vognen ned til Højrup [”til Højrup” indsat over linjen] efter lille Bensen. Og så var der [”der” indsat over linjen] lige Brev. Vi har slet intet haft at gøre med hin gode Invitation; Mor kom ganske umotiveret en Dag og sagde, at jeg måtte skrive det; og der havde aldeles ikke forud været Tale om den Ting.
Herligt med Sneen! Vi skal vist i Kane i Morgen!
Da jeg spadserede i Eftermd. blev jeg indhentet af én, stod da på Kanetræer et langt Stykke – og Du kan tro, det var festligt.
Og en vældig glimrende Jul skal vi få! Der er jo ingen usikre Punkter i År på nogen Steder.
Terminen har rigtignok holdt sit forbandede Indtog i Dag med Fs Regninger, men de Sager er vi jo da træneret i fra forrige Åringer.
Og i Morgen begynder Julebagningen! Skønt det er en meget ufordøjelig og usund Tid (vi skal have Marcipan!) kan man dog ikke lade være at glæde sig.
Og Værelserne stå circa parate med hvide Omhæng og Pakker oa.
Selv Beatricen skal smykkes. Vi vil vist i År kunde modtage et ubegrænset Antal.
Men om Familien Jeppes Ankomst forlyder til vor Skræk stadig intet. Og tænk hvilken Rædsel! Mæslinger har grasseret på lille Chr. Mogensen.
Dog håber jeg – hvis Ingen andre får dem, at al Smittefare er forbi til Julen. Vi har drukken Dus med Frk. Hennings, der er flink. Af to unge Mennesker deromme er en Svensker fortræffelig; dog er vi langtfra skudte.
Dans improviserer vi.
Det må man jo. Jeg skal for Resten til Nytårsbal i Fåborg!

- Kan Du tænke Dig! jeg syer en Buffetdug til Mor! den er et ret kæmpemæssigt Arbejde, som afholder mig fra alt andet, når undtages en stor Hedeboanretterhistorie til Elle.
Lugge vil jeg give nogle kemiske Stene fra Erzgebirges højeste Punkt, samt et af mig nylig taget Portræt, der i det mindste ligner. Tror Du, hun vil bryde sig om de kemiske?
Og Dig har jeg længe ikke kunnet regne ud; men hvis jeg bare vidste, om Du fører Dagbog endnu, så vilde jeg give Dig en sådan med ét af mig komponeret Bind samt mit Portræt. Du behøver nu ikke at skrive, hvis Du ikke vil have det, for Bogen kan jo endelig anvendes til andet.
Pan skal have en meget original Brødbakkeserviet, men foreløbig tegner den til at blive vidunderl. lidt køn.
(Elle)
Bare Du har sendt Dug og Brev Søndag, ellers får hun det først Juledag eller måske endnu senere. Jeg skriver Onsdag først; så har hun det Juledag
Mange Kære Hilsner!
fra
Disser Bein.

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er kun dateret "Mandag henimod Jul."

Beatricen var en varmeovn, som Warberg-søstrene havde på deres værelse.

Warberg Kerteminde egns- og Byhistoriske Arkiv BB 0448

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen