Menu

Fynboerne

1879-08-23

Modtager

Albrecht Warberg

Dokumentindhold

Laura Warbergs brev:
Hempel Syberg er ikke rejst, da han blev syg. Laura håber, at Tante Visse/Else Warberg kan komme til Gelskov og passe ham.
Man høster hvede. Den følgende dag skal familien til gården Ensomhed.
Gl. Brandt og Frederikke er meget svage nu.
En haglbyge har slået meget af Sybergs korn ned, og en ko er dræbt af et lyn.
Børnebrevene:
Louise kan gå nu. Onkel Syberg er syg. Man skal til Ensomhed.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]
Hr. Godsforvalter Warberg
Hotel ”Tre Hjorter”
Vestergade
Kjøbenhavn K.

[På kuvertens bagside:]
Poststempel

[I brevene:]
Erikshaab d: 23de.

Kjæreste Abba!
Syberg er ikke rejst endnu, da Vejret blev daarligt begge Dagene, nu er han paa Farten fra Kl. 5 om Morgenen og har foreløbig opgivet Rejsen, men naturligvis ligger han nu snart igjen. Det bliver meget kjedeligt saa at rejse fra ham, men jeg haaber at kunne faae Wisse til at tage til Gjeldskov, hvis han bliver syg, ”det Gamle” er som hos L[ulæseligt]. Jeg var deromme imorges, men han var kjørt til Doktoren. Vi har meget travlt idag, da vi høster Hvede og vi skal Kl. 2 gaae til Odensebakken hvor Holm møder med Baaden; han vil kjøre os hjem, men vi kan jo sagtens gaae. Johanne vil ikke med fordi hun har slaaet sine Bogstaver itu. Jeg var helst fri for den Tour, men jeg syntes det var Synd at sige Nej igjen. – Balslev er haard at faae fat i, imorgen, Søndag, skal vi til Ensomhed, saa vil jeg selv op at bombardere ham. I Gaar Aftes kjørte Christine og jeg til Sandholt, men traf Ingen hjemme; Touren var alligevel ikke helt forgjæves, jeg fik gjort Aftale med Snedkeren om at lodde Daaser til paa Tirsdag og saa stod vi af ved Korsvejen og gik til Dals Mølle, der maatte jeg ned inden Rejsen; det er kun smaat med gl. Brandt, Frederikke er ogsaa skrøbelig. – Vi havde en slem Torden igaar morges, det slog ned ved Gjeldskov og slog en Ko ihjel ved Sallinge. Der kom samtidig en slem Haglbyge, Syberg fik meget Korn slaaet ned og prøver nu paa at faae Erstatning. – Det gik nemmere med at vænne Søster fra, end jeg havde tænkt, hun har ikke grædt ret meget. Mælken er ikke fordreven endnu. Jeg gaar og venter paa de Fremmede, som Du husker gjorde mig gnaven paa Lykkenssæde, men jeg er bange for, at de nu ikke kommer før lige til Rejsen, det bliver meget ubehageligt. Altsaa Onsdag d:27 mellem 8 – 9 er jeg at træffe.
Kærlig Hilsen!
Din Smaa.

Kjære Fader
Hvordan har du det. I Dag skal Alhed og jeg til Holms. Johanne Stuepige har været her. Søster kan helt gå ene og hun kan sige bebe. Jeg var på Ensomhe hele tiden mens di var på Langeland nu har jeg ikke mere at fortælle dig. Kjærlig Hilsen fra din Christine Varberg

Kære Fader
OnkelSyberg har været så syg. D Di høster Hvede i Dag jeg lenges meget efter dig
Din Alhed.
de
d

kjære fader
det er første gang jeg skriver til dig jeg skal til dig ["dig" overstreget] ensomhed nu
din Johanne

til Fader, fra Ellen
Kære Fader
kommer du ikke snart.
Din Ellen.

Fakta

PDF
Brev

Da

Poststemplet

Dals Mølle ligger øst for Sallinge.
Nicoline Marthe Nobel von Sperling ejede herregården Sandholt i 1879.
Familien Schroll boede på proprietærgården Lykkenssæde.
Søster er Louise Warberg, g. Brønsted.
Gården ”Ensomhed” ligger i Heden Sogn. Warberg-parrets tre ældste børn blev født her.
Det vides ikke, hvem Holm og Johanne Stuepige var. Hvilken Balslev der er tale om er også svært at afgøre, da Warberg-familien kendte mange af dette navn.

Erikshaab

Gårdens navn er skrevet øverst på Laura Warbergs brev

Adressen er skrevet på kuverten

Warberg Kerteminde egns- og Byhistoriske Arkiv BB0355

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen