Menu

Fynboerne

1896-02-27

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed Larsen har deltaget i en middag i Odense. Hun har tandpine og har taget kinin.
Alhed Larsen har også været til frokost hos Berta Brandstrup med en masse andre. Alle er søde mod hende.
På brevets bagside findes notater fra Den Kongelige Porcelainsfabrik.

Transskription

27/2 – 96
Kære Mor!
Rejsen gik udmærket herover, det vippede mærkelig nok slet ikke over Vandet, skønt det blæste stærkt, men Vandet [”Vandet” er overstreget] Vinden var kølig. – I Odense havde vi en hyggelig lille Middag, Muk var her. Chr. var endnu meget forkølet, men lod til at befinde sig ret vel. – Tandlægen kunde fremdeles ingen særlig Grund opdage til Tandpine, han puttede noget nyt op i Tanden; men allerede paa Rejsen og navnlig i Gaar blev det igen helt tosset med mit [overstreget ulæseligt ord] Sol-Tand-Stik, jeg tog Kinin i Aftes og har haft røde [”røde” overstreget] tykke Øren i Dag, men da det stadig ikke er godt, - har jeg nu pillet det nye ud af Tanden, og haaber nu, at det skal hjælpe. – Det var ellers en vellykket Dag i Gaar, jeg var hos Berta til Frokost, hun har det aldeles henrivende nydelig. Hun havde Invitation til mig til Tordenskjoldsgade til Middag; Emma vil nok misunde mig, naar hun hører, at jeg har været der; der var vældig hyggeligt. Foruden Lud Berta og mig var der kun ”Ellen Lo.” (Spørg Emma) Jeg saa for første Gang de H [”de H” overstreget] Agnes og de Herrer Holger og Erik; jeg syntes udmærket om dem alle. – Pan er [”er” overstreget] modtog mig med Begejstring og er storartet imod mig. Ligesaa Rørdams. – I Aftes skulle vi hen til Kampmanns og se paa Drengen. - - Du maa endelig skrive snart hvordan Far har det og hvad Doktoren sagde om Johanne. – Jeg skriver snart igen da du vel længes efter at høre, hvordan det gaar med Tandpinen.
Masser af Hilsner til Alle, ogsaa til Bjørn! Din Alhed.
Pan hilser

[Sidste side, øverst:]
De bedes sende de to [ulæseligt] o.s.v. til Hr. F, C.J., saa snart som de ere færdige, som vil besørge Indpakningen.

[Sidste side, midt til højre, stående lodret:]
De bedes sende de af dem i Onsdags købte Porcelainsting til -----, som vil - besørge Indpakningen

[Sidste side, midt, stående lodret:]
En Saltskaal
een [n i ”een” overskrevet med t] Skrivetøj,
en Lysestage
Tandstikstativ -----snarest
til ------

[Sidste side, nederst:]
[Ulæseligt ord] skal komme Onsdag [ulæseligt] og afgøre med Dem.

Med venlig Hilsen
H---

40 foruden 40
Ærb [ulæseligt]

Fakta

Brev

Da

Datoen optræder på brevet

Emma kan både være den ældre og den yngre Emma Hirschsprung. Agnes er muligvis Agnes Slott-Møller eller Agnes Henningsen, men der kan også være tale om en tredje med dette fornavn. Det vides ikke, hvem Holger er. Alhed Larsen kendte mange med dette fornavn.
Kampmann-parret fik sønnen Peer i 1892. "Drengen" kan være ham.
Bjørn var Warberg-familiens gamle hund.

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB2106

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg P.