Menu

Fynboerne

1896-09-24

Afsender

Laura Warberg

Modtager

Albrecht Warberg

Dokumentindhold

Laura Warberg undrer sig over, hvornår Christine kommer hjem fra Julie Brandt. Sidstnævnte har ikke engang råd til mad.
Det er godt, at Albrecht har det bedre, men greven synes, at han skal blive i København lidt længere.
Laura undrer sig over, at Alhed alligevel ikke skal smøre altertavlen i Vantinge med æggehvide.

Transskription

[På kuvertens forside:]

Herr Godsforvalter Warberg
cand.jur.
Gothersgade 129 – 4.
København
K.

[I brevet:]

Torsdag d: 24_ds_

Kæreste Abba !
Tak for Brevet! som altsaa er det sidste i denne Saison. Jeg var en Del skuffet i Tirsdags, da der intet kom, heller ikke om Eftermiddagen, da Alhed og jeg var kørende ned efter en Kasse Blommer. Det er jo skrevet i Mandags og underligt, at det først kom her Onsdag. Gud ved, hvornaar Putte har i Sinde at vende Næsen hjem efter! Det er egentlig galt, at stakkels Pan har hende saa længe, de siger, at hun har det saa grulig trangt, at hun tidt ikke har Raad at spise sig mæt. Lidt Fødevarer fik hun med til dem bægge og Fredag sender vi en Pakke til Brandts Fødselsdag paa Lørdag. Det er underligt af Mis hvis hun ikke tager hende Putte [”Putte” indsat over linjen] et Par Dage, hun inviterede hende dog i Sommer, da Putte var bedt til Hirschsprungs. Vi lod hende ikke tage Returbillet, da jeg den Gang tænkte mig, at hun nemlig kunde rejse hjem samme Dag som Du om hun ogsaa havde 3 Kl. kunde I dog være sammen paa Færgen. Men nu overlader vi til dem selv derinde at sende hende hjem.
Det er glædeligt, at Du nu mærker Bedring, saa kan Du vel rigtig gaae Ture, naar Du kommer hjem. Vi har haft og har endnu Regn hver eneste Dag, plukkede 20 Pund Brombær i øsende Byger i Mandags, saa vi maatte klædes om fra yderst til inderst. Jeg begyndte at gaae Ture om Morgenen, da Moder rejste, men det er ingen Dag mere Vejr til det. I har det vel ligedan. Vi undrer os over, at Alhed alligevel ikke skal smøre den Altertavle i Vantinge med Æggehvide, men hun paastaar, at Du udtrykkelig sagde, det hastede ikke, før Du kom hjem. Vil Du have det gjort forinden, saa kan jo et Brevkort være her paa Lørdag, hvis det kommer tidsnok i Postkassen, og saa kan hun [et overstreget bogstav] cykle derom om Efterm. Greven sagde forleden til Paludan, at Du burde vist blive endnu længere derinde, naar Klokken saa sent begyndte at virke, om ogsaa det [ulæseligt ord] kan være, saa kunde det vel nok skee uden Dig; endnu er der intet om det. Syberg har det ret godt, faaer nok helt ondt om Morgenen, men er ellers rask nok; vil med til Sandholt i Morgen, kører med os. Pallam bedt med, men er jo lykkelig ved at slippe fri; [et overstreget bogstav] han har Auktion. I Torsdags kom Ladenen og var her til i Mandags. Dersom de to ikke er Forlovede, saa
[Resten af brevet mangler]

Fakta

Brev

Da

Poststemplet

Det er uklart, hvad historien om altertavlen i Vantinge Kirke går ud på. Alhed Larsen nævner også sagen i et brev.
Albrecht Warberg må være i København for at modtage behandling for sin astma i blandt andet (luft)klokken, som er omtalt i brevet. Wilhelmine Berg/Tante Mis havde et pensionat i Gothersgade, og Albrecht boede ofte der, når han var i behandling i København.
Personen, som har været på besøg, er muligvis Laders. Navnet er svært læseligt.

Skrevet på kuverten

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB0334

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer