Menu

Fynboerne

1894-02-19

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed Larsen er kommet til Firenze. Hun og Ludvig Brandstrup har rejst på 3. klasse, hvor man ikke kan sove i kupéerne, så man er nødt til at gøre ophold hver nat. Fra Milano rejste de til Genua, som var en dejlig by med små butikker på gaderne, hvorfra man kunne købe stegt frugt og kastanjer. Mange gader er så smalle, at man kan nå fra mur til mur med armene, og husene er seks-syv etager høje. Emil måtte næsten hver aften gå tidligt i seng, mens Ludvig og Alhed gik ud. De fandt et henrivende osteri, hvor de spiste og lærte indehaverne at kende. Familien havde haft 19 børn, og ingen af dem havde været syge. En af sønnerne tog Ludvig og Alhed med på en gåtur i bjergene.
Fra Genua kørte de alle tre til Nervi, som er et sandt paradis med dejlige planter og fin udsigt. Her skulle Emil indlogeres. Stedet var dyrt, og det lykkedes ikke at finde et billigt logi.
Nu er Ludvig og Alhed kommer til Firenze. Rottbølls er rare mennesker, men konen er meget barnlig. De har været i Ludvigs atelier. Desværre er der meget koldt i Firenze. Alhed beder om at få sendt en masse tøj og også gerne sin syæske samt sine breve, blendramme og lærreder. Også fotografier. Hun savner familien.

Transskription

Firenze 19/2-94.

Kæreste Mor!
I Aftes kom vi til Florenz og jeg blev i høj Grad glædelig overrasket ved at finde 3 Breve liggende her til mig! - Det var dejligt at høre lidt fra Eder da jeg nu i næsten 14 Dage har været afskaaret fra Eder.
- Det har været en ganske dejlig Rejse, vi har rejst paa 3die Klasse, det mente Lud var morsommere for os end at rejse lige igennem paa 2den Kl. paa 3die er man nødt til at gøre Ophold, da man ikke kan sove i Kupéerne. - Jeg skrev nok lidt fra Milano (I har da faaet mine 3 Brevkort?) Derfra rejste vi til Genua. Det var en dejlig By, rigtig italiensk med voldsomt Liv og Halløj paa Gaderne. Ungerne løb barfodede og solbrændte omkring, den meste Handel førtes ude paa selve Gaden, hvor de havde [et overstreget bogstav] indrettet sig hele Butikker; der var smaa Telte, hvor man hele Dagen kunde faa varme stegte Æbler og Pærer og ristede Kastanjer. D ["D" overstreget] Mange fattige Italienere købe sig saadan lidt Frugt og et lille Stk. Brød, som de æder paa Gaden, det er hele deres Frokost. - Mange Gader i Genua ere saa smalle, at man med stor Lethed kan spænde fra den ene ["ene" indsat over linjen] Side af Gaden til den anden, altsaa med Armene paa Husene paa begge Sider af Gaden, og saa kan Husene være 3 ["3" overstreget] 6-7 Etager høje; det ser mærkeligt ud, er lavet for at Solen ikke kan naa at brænde ned paa Gaden. Onklerne forærede mig et stort Fotografi til Erindring om Genua, det er et Gadeparti, der giver et rigtig godt Indtryk af den morsomme By. - Vi var der en Dag over, altsaa 2 Nætter. O ["O" overstreget] Næsten hver Aften paa Rejsen er Emil bleven tidlig træt og er gaaet i Seng før vi andre to, som saa er gaaet ud en Tur alene. Den ene Aften i Genua førte Lud mig hen paa et meget fint og flot Sted og trakterede mig med Is. Vi sad paa en Slags Altan ud til en dejlig grøn Have med Springvand, Marmorstøtter og Blomster. - Vi fandt et henrivende lille Osteri i en Udkant af Genua; vi spiste en brillant Middag der, siddende ved de aabne Vinduer, og med Udsigt til Middelhavet. Familien sluttede vi et varmt Venskab med; det var højst grinagtige Folk, der havde været 19 Børn, nu var der 15 tilbage, og de kunde alle rose sig af aldrig at have været syge! En stolt Familie, ikke sandt! Og Moderen saa saa ung og frisk ud som en af Døtrene! Den ældste Søn var Billedhugger. En anden af Sønnerne viste os op ["op" overstreget] en køn Vej op over nogle Bjærge, hvor han paastod, der var mange Ulve, han plejede at gaa paa Jagt der, men vi kom ikke saa højt op, saa der var nogen Fare. - Fra Genua kørte vi ved Middagstid med Droske et Par Mil sydpaa til noget, der kaldes Nervi, et meget smukt Badested, hvor Balle skulde indlogeres. Vi gik der 4-5 Dage for at finde et nogenlunde billigt Sted til ham alt er temmelig dyrt dér. Det v ["v" overstreget] er et sandt jordisk Paradis, dette Nervi; det ligger lige ud til det skinnende blaa Middelhav, der er en dejlig Promenade nede ved Stranden, en ganske smal Vej, der til den ene Side gaar stejlt ned med vældige Klipper ud i Havet, til den anden Side en høj Mur, med ["med" overstreget] hvorudover der vælter sig Slyngplanter og andre Planter fra Haverne ovenover. Den lille By er bygget op af et Bjærg, der er komplet sydlandsk; jeg kunde umulig faa i mit ["mit" indsat over linjen] Hoved, at det var Vinter; for det første var der saa ["saa" indsat over linjen] vældig varmt saa vi pustede ved det, og saa saa man tilmed omkring sig den yppigste Plantevæxt. Der var dejlige Haver med store Palmer, sto ["sto" overstreget] udsprungne Roser i Massevis, baade røde og gule, store Buske med udsprungne Kameliarer [det næstsidste "r" i ordet overstreget]; Heliatroper ["?" indsat over "i" og "r" i ordet], Levkøjer, Violer, og Masser af andre Blomster alle i fuldt Flor. Ja, der var aldeles bedaarende. Lad mig ikke glemme Appelsintræerne, dem var der Masser af, hele Plantager med modne, skingrende gule Frugter! ! - - I Gaar fik vi saa Balle indlogeret, men særlig ["særlig" overstreget] et videre billigt Sted kunde vi ikke finde, det vil vist koste ham 4-5 Lr. om Dagen. - I Aftes kom vi saa her til Fl.; Rottbølls gøre et meget elskværdigt Indtryk, det er ganske unge Folk, Konen er umaadelig barnlig; saa jeg føler mig som meget ældre end hun - hun er 26 Aar, men meget uudviklet. Men hun lader til at være umaadelig sød og elskværdig og lader til at være umaadelig henrykt over at have faaet en Legekammerat. - Manden er mere moden, han har gaaet en Tur med mig i Formiddag og vist mig lidt om. Det er vist en henrivende By. - Skriv endelig lidt til mig, jeg er ikke fri for at længes lidt efter Eder. - Tak Elle og lille Dis for deres Breve, som jeg ogsaa blev forfærdelig glad ved, jeg skal nok en anden Dag skrive til dem, og ogsaa sende lille Dis en Blomst hernede fra som hun taler om. Men skriv endelig paa det tynde Papir, jeg maatte betale 50 Ør. for det ene Brev. Af det tynde maa der vist gaa 3-4 Ark. X [Indsat nederst på siden:] maa veje 15 Gram [indsættelse slut] - - Vi har været ude paa Luds Atelier i Dag alle 3. Det er et ganske dejligt Rum, meget stort og med udmærket Lys. Han trakterede os med The og Kix. - Desværre er det rasende koldt i Dag, lidt Frost med en stærk Blæst. De har maattet lægge i Kakkelovnene i Dag, hvad de ellers ikke har gjort en hel Maaned; det er en slem Overgang fra Nervi, hvor vi gik og drev af Varme. - Nu sender I vel noget Tøj til mig snart; endelig noget mere Linned, hvide Skørter, alle mine Sommerkjoler den blaa blaa ["blaa" overstreget] Lærreds med det blaa og de to hvide Veste, den crèmegule stribede Nederdel med det blegrøde linnede ["linnede" indsat over linjen] Liv, den gule Silke og fremfor alt min elskede Ostelærreds, der bliver uundværlig til Malerkjole. I min næstnederste Skuffe lagde jeg en Del, jeg gærne vilde have herned. Glem ikke Underkjolerne til den gule Silke og den Ostelærreds og hvad I ellers kan tænke Eder. Ikke noget Sommeroverstk. - Det maa gærne veje meget, der er endogsaa noget om, at Skibet ikke tager Pakker med under en vis Vægt. - Hvis min store Syæske kunde pakkes forsigtig ind, vilde jeg grulig gærne have den herned, endelig Nøglen med. - Vil du ikke bede Elle om at pakke alle mine Breve og Ragerier fra min næstøverste Skuffe i en Kasse og slaa den til, men endelig passe, at intet bliver borte. - - Nej, Tante Mimis Fødselsdag fik jeg desværre ikke skreven til, jeg vidste slet ikke ["ikke" indsat over linjen] Besked med Datoerne i de Dage. Samme Aften som det var hendes Fødselsdag, opdagede jeg det og drak hendes Skaal i Vin. - Nu vil jeg slutte for denne Gang; Lad mig saa endelig tit høre fra Eder; det er saa løjerligt at være saa langt borte. 1000 Hilsner til Eder alle hver især! Vil Du ogsaa hilse Sybergs. Din egen Alhed
[Indsat på tværs øverst side 1:]
Jeg vilde saa gærne i næste Brev have sendt Portrættet af lille Agn og mig. -
- Jeg har ikke faaet Portræt med af Joh og lille [ulæseligt ord], det sidder vist i mit Album. Af Muk og Tutte har jeg heller ingen, hvis Elle tager gode Billeder, maa hun endelig sende mig dem. Mon ikke mine to Blendrammer kunde sendes sammen med mit Tøj; den ene ligger vist i min næstøverste Skuffe, 4 Stk Træ til at slaa sammen og mit Lærred, saadan noget koster ikke saa lidt. I fik vel Onklernes og mit sidste Brevkort? det 4de fra Rejsen. De har været storartede at rejse med

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet på brevet

Alhed Larsen og hendes to morbrødre var i Italien 1893-1894.
Emil Brandstrup, den ene morbror, led af tuberkulose. Det var grunden til, at han måtte gå tidligt i seng samt indlogeres i badebyen Nervi, mens Alhed og Ludvig rejste videre.
Det vides ikke, om Lille Agn er et menneske eller fx en hundehvalp.

Firenze

Bynavnet er skrevet øverst på brevet

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2111

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen