Menu

Fynboerne

1899-09-08

Afsender

Laura Warberg

Dokumentindhold

Der er stor længsel efter aviser på Båxhult. Man ser ikke mange mennesker, men man går mange ture. Alhed Larsen laver al maden, og den lille er sød.
Hvis der er mange ribs på Erikshaab, kan man lave grød.
Hunden Tjalfe sover i Laura Warbergs værelse.
Laura W beskriver gården. Der er en kæmpe ovn i køkkenet.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]

Frøken Astrid Warberg
Erikshaab
pr. Højrup
Fyen
Danmark

[Håndskrevet med anden skrift på kuvertens forside:]
Bedste (Laura) pt Båxhult.
13-3-03

[Håndskrevet i brevet:]

Båxhult d. 8de. Aften

Kære lille Putte!
Du bliver vel forbavset over at faae Brev igen, men det er vor Længsel efter Aviser, der faar mig til at spendere et Frimærke saa hurtigt efter mit første Brev. Jeg var i Dag oppe paa Höljeryd at høre efter Post og vi var ganske sikre paa at faae ”Politiken”. I kan ikke tænke Eder den Fryd, her var over dem, jeg havde med! De havde ikke set uden en!! som Lud og Berta havde med. Nu maa I da endelig sende 4 ad Gangen. Pakken glæder vi os også kolossalt til. Her er jo kun ringe Afvexling Mennesker ser man ikke mange af og taler med endnu færre. Men dejligt er her! Vi gaar gode Ture og jeg arbejder en Del i Huset hvilket jeg befinder mig saa udmærket ved. Vi lever brillant, Alhed laver selv al maden. Gajen er yndig og ret skikkelig, vi kører med ham hver dag, men om Formiddagen sover han i sin Vogn ude i Gaarden 3-4 Timer – Tak for Brevet lille Putte Smeden havde det med i Gaar fra Landeryd, hvorfra de havde Hilsen med fra Muk til os. Vær endelig forsigtige med Baaden. Hvis I har flere Ribs, saa skulde I prøve at lave Grød af dem, som vi her laver den af Tyttebær, koge dem hele lidt med Sukker og Vand og saa Jævning paa, men skylles maa de. Kan Du tænke Dig, at Tjalfe ligger i mine Stuer om Natten! Her er temmelig langt tra Sovekammeret og uden Tjalfe vilde jeg ikke være dristig. Men han er saa stille og artig. Her er en stor Forstue med Trappe op til Loftet, hvor en gammel halvblind Kone har et Værelse. Ved Siden af mit Værelse er et lille Kontor, hvortil Døren staar aaben. I Dag har jeg kørt Drengen alene en Tur op i Skoven, men Vejene er slemme og man bliver hurtigt træt af at trække Vognen. Du kan tro, det er morsomt med den store Ild i Køkkenet! Det morer mig at gøre Ild og manøvrere med det hele. I Morges lavede jeg selv alting til, kogte Havregrød, Kaffe og Mælk og havde det hele færdigt, til Alhed var klædt paa. Las gjorde Ild og satte Vand paa. I Aften var der et saadant Baal, at der var lyst i Køkkenet som af mange Lamper. Nu er Kl. 10½ og de andre er for længst i Seng. Om jeg nu kunde faae Held til at faae dette Brev med en Vogn i Morgen tidlig! Saa faar du intet for den første! I huskede da at skrive til Elle i Onsdags? Hils nu hver især fra mig. Du er da skikkelig mod Fr. Jensen, dril hende ikke med Hundemad eller noget som helst.
[Skrevet lodret i kanten på brevets sidste side:]
Mange Hilsener fra Alhed, Las og Mor
[Skrevet lodret langs kanten på brevets første side:] + mens de har været her.

Fakta

Brev

Da

Brevet er forsynet med datoen 8. Poststemplet er delvist læseligt. Det vides fra andre breve, at Laura Warberg var med Alhed og Johannes Larsen og deres søn på gården Båxhult i Småland i september 1899.

Både Astrid Warberg og søsteren Christine blev kaldt Putte. Det er dog mest sandsynligt, at det var Astrid, der opholdt sig på Erikshaab i september 1899.
Båxhult er en skovgård i Småland, Sverige. Larsen-familien ejede den og tog på ferier, male- og jagtture til stedet.

Båxhult

Skrevet i brevet

Erikshaab pr. Højrup

På kuvertens forside

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB0930

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer