Menu

Fynboerne

1912-02-11

Afsender

Laura Warberg

Dokumentindhold

Laura Warberg spørger, om hun dog ikke kan komme på besøg hos Astrid i Malmø.
Laurits vil ikke med til Amerika nu. Det bliver et hårdt slag for Ellen. Laura Warberg troede engang, at hendes fremtid var sikret.
Alhed Larsen sidder model for Peter Hansen. Hun er meget sparsommelig, og det er Christine ikke.
Alhed og Laura har været i teatret og på Nimb og spise fint.
Louise Brønsted skal til Hagemanns afskedsfest.
Laura Warberg går til foredrag.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]
Fru Astrid Goldschmidt
St Pauli Kyrkogatan 19
Malmø
Skåne

[I brevet:]
Nørrevoldgade 29⁴

Søndag d: 11te
Kære Astrid!
Det var et meget rart Brev fra Dig i Gaar; naar mon Du igen kommer over at spille? Dersom nu en Gang Alhed er i Kbh. kommer jeg over en hel Dag med første Færge, naar der igen bliver ordnede Forhold med Sejladsen. Kan det slet ikke tænkes at komme naar han er hjemme?? Vi vilde jo dog kuns ses ved Maaltiderne! I Morgen tager jeg til Birkerød fra første til 6 Toget, haaber lille Muk saa kan gøre en Sviptur ind at se Udstillingen, mens jeg passer Børnene. Bes og Hr. Peter igen lange Tider i Sengen med Feber uden ellers fejle det mindste; gaadefuldt! Jeg spiste til Middag i Fredags hos Fr. Holstein Alhed og Madsen var der og spurgte Fr. H. om Feber ikke kan skrive sig fra Mathed, de spiser jo intet og Sengen tærer. Bare den Læge er dygtig! Gud veed om der skal være Selskab d:22de, jeg tror det næppe, men nu skal jeg køre i Morgen og saa skrive det til Dig. I Dag ved 3 Tiden tager jeg pr. [ulæseligt] til Vanløse, det er Wilhelms Fødselsdag, hans Sødskende kommer der til Aften. Elle rejste først hjem i Mandags, var altsaa ikke hos Syberg sammen med Thora. Veed Du at Laurits ikke vil til Amerika de første Aar? Det bliver vist et haardt Slag for Elle! Mærkeligt at hun kan være saa haabefuld for Fremtiden og Livet deroppe alene! Alhed er saa gruelig bekymret for hende, men saa er der da vel den Udvej, at hun kunde tage til Billy en Tid. A. mener der kunde sagtens blive en Virksomhed her hjemme, at Grethe ogsaa kunde faa Fripladser her og Elle Legater, men hun vil vist ikke paa nogen Maade lade være at rejse derover. Hvor anderledes lyst saae det ud, da vi troede hende vel sikret for Fremtiden; mon han dog ikke kunde betænke sig? I Julen havde de faaet udmærkede [ulæseligt] af ham og Grethe sagde, at Carl skulde være hos dem til Sommer.
– Alhed ”sidder” en Del af sin Tid herinde for P Hansen til det store Faaborgbillede. Hun er meget sparsommelig køber intet uden nødvendige Smaating. Hvor anderledes med Christine, der vist anvendte ca. 300 Kr. paa Rejsen herind og alt muligt i Magasin! Hun er uforbederlig! Desværre bliver det dog næppe til Efteraaret, hun flytter herind, maa spare derovre endnu et Aar! Slemt for mig, men vil jeg aldeles ikke paavirke hende, selvfølgelig. -
I Aftes gav jeg ud paa Alhed og mig selv. Halve Priser i Folketeatret til ”Ranke Viljer” – 2+2=5 – af Gustav Wied; uhyre morsomt, vittigt, satirisk hvor vi lo ! – glimrende spillet. Og tænk Dig saa gik vi til Nimbs nye Lokale ligefor den nye Banegaard, bagved Bræddehytten, hvor er der fint og elegant og smagfuldt. A. spiste Middag i Valby og fortalte, at vi skulde til Nimbs; Nej mente Berta, det var vist ikke muligt, det var jo saa fint! Hvilke elegante Dragter, Damerne selskabsklædte! A. stak jo en Del af i sin gl. blaa Nederdel med Bluse, jeg var pæn nok. Vi satte os beskedent i den første den bedste Krog og spiste en aldeles vidunderlig Souper, Laksesalat á la Tivoli – vi har aldrig smagt noget bedre; Kalvefrika[ulæseligt] avec Chateaubriand – delikat! – en Dessert saa lækker, en halv udhulet Appelsin i et højt klart Glas, den var fyldt med Is og uden om men i Glasset fin rød Gelé med Flødeskum; hver en Pilsner til; 2 Kr. for hver Soupér, 50 Øre i Drikkepenge, Øl og Kaffe vi var jo nok lidt betænkelige strax, men nu var vi der og fortælle Berta, vi var gaaet igen fordi det var for fint, vilde vi da ikke. Jeg syntes det var vældig morsomt ”gav” jo, - men A. tog Øl og Drikkepenge paa sig. Det var en herlig Aften. Der var Karneval ved Siden af og ovenpaa. Hun tog desuden Kaffe og en Cigaret, vi kom hjem Kl. 1. – Alhed var forleden til fin Aften hos Carl V. Petersens, der var en Del Malerfamilier og en Telemarks kendt i national Dragt, hans Kone af en fin Familie i Christiania, han selv en dannet og klog Mand hun Datter af en anset Videnskabsmand. – Paa Onsdag skal der være stort fint Selskab paa Phønix, Direktør Hagemann giver Afsked; Lugge skal med lille Else skal have lidt extra Mad nu! Hvor herligt, at lille Muk kan komme lidt ud nu igen! Jeg hører stadig de højst interessante Foredrag af Dr. Munck; og nu de følgende Tirsdage Høffdings gratis Forelæsninger over Rousseau; desværre undgik det første mig i Tirsdags, jeg kiggede dog stadig i Politiken, som jeg holder nu, efter den. Men jeg skrev til Frøken Shlect om at mødes med mig nær Indgangen og fortælle mig om det, hun er saa forstaaende og husker saa godt. – Nu veed jeg ikke mere lille Putte; hils nu de kære Unger Hvor dejligt at Du nu igen holder Skole med dem baade for Dig og for dem. Inas Bakkeserviet er mig til stor Nytte i min Sølvskaal, naar jeg har The Fremmede. I Onsdags var Alhed her 2-3 Timer, saa jeg ser hende meget denne Gang skal ogsaa til Schous en Gang. Kærlige Hilsener fra Mor.

Omtalte genstande

Fakta

Brev

Da

Brevet er dateret "Søndag d: 11te". Måned og år ses af poststemplet.

Astrids ægteskab med Alfred Goldschmidt var højst problematisk, og parret endte med at blive skilt.
Alhed Larsen udstillede sammen med Olga og Karen Meisner-Jensen, Anna Syberg og Cathrine Svendsen på Den Frie.
Det vides ikke, hvad historien om Laurits, der ikke ville med til Amerika, går ud på.
Alhed Larsen sad i København model for Peter Hansen, der malede det store "Stifterbillede" til Faaborg Museum.
Gustav Wieds ”Ranke Viljer” 1906 (opført under titlen 2x2=5) fra Ungdomshistorier.

Adressen er skrevet i brevet

Adressen er skrevet på kuvertens forside

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2078

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen