Menu

Fynboerne

1907-04-19

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Der refereres til Gudmund Hentzes artikel i Politiken, som startede bondemalerstriden. Junge har muligvis været igennem en svær fødsel. Christine Swane og Klaks sender dueunger til hende.

Transskription

1907-04-19
Kjærbyhus Fredagaften

Kjære Ugle!
I Aftes kunde jeg ikke naae at skrive der var saa meget Dis er kommen med lille Sjums. Fru Varberg er endnu daarlig af Feber saa hun maatte opsætte Touren begynder saa med et Par Dage hos Onkel Syberg og kommer saa ned hos Las – hvor hun skal gaa uden at gjøre noget, Alhed vil saa see at faa Maren der gaar hos Lytzhofts – et Par Timer om Dagen til det grovere Arbejde. Sygeplejersken rejste igaar til Frederits i Besøg nogle Dage; Marie laa saa derovre i Nat og passede Junge og Barnet. Dis passer dem om Dagen med lidt Afløs i Dag sad jeg der. Fru Syberg var der og hun ville gjerne laane Politiken med den Artikel af Gudmund Hintze men den var jo sendt til Amerika gjemmer I dem saa kunde Du jo sende den herud; Tak for Duerne til Junge hun spiste den ene i Dag
men hvem havde dog kvalt dem
ja kunde jeg nu rigtig male den Szene for Dig Marie var i Aftes paa Banegaarden og Georgs Børn gik i dag ved Titoget for at høre, men hun kom hæsblæsende nej Farmor der var ingen Duer Marie gik saa i Gang med at pille en Sybergs havde sendt jeg var ude i Gaarden at samle lidt Pindbrænde da Grosseren kommer halende med en dueunge i hver Haand – ja ja her er de men det er nogen rigtige Nogen til at kvæle Duer; Da Postbudet kom i Boutiken sagde jeg naa der kommer Duerne, ja der er noget levende i Pakken sagde Andresen, og her seer I den ene er levende og vil I høre mig saa maa den have Lov at leve vi gav den Drikke og den drak en Masse jeg madede den med Hvedebrød og den spadserede paa Bordet og begyndte at pille sig nok saa flot; og nu lever paa Dueslaget sikke et Eventyr for en H C Andersen ja det er næsten utroligt at saadant kan lade sig gjøre det maa da være meget løst Tøj den har gjort Rejsen i I skal nu høre lidt om os selv vi ere raske. Faer er lidt bedre men sover kun daarligt om Nætterne, men det er jo al den Spekulation for Penge ak havde vi dog de blanke Syle
I Aftes strøg Marie min Kjole og endel hvidt af Junges saa bagte hun en Honningkage og da der var varmt i Kjøkkenet og Marie skulde derover saa hentede jeg Jabitieren og vaskede mine Fødder og tog al mit rene Tøj paa og min nye Natkjole det var dejligt Du kan vel see mig jeg havde vasket min Natkappe!
Jeg skulde hilse fra Dis hun vil ned hos Eder til Sommer i 14 Dage med Mand og Barn om hun kan faa Lov til det hils nu Vilhelm mange mange Gange og Tak saa meget for Duerne det er første Gang i Dag at det smagte hende at spise denne Uge endnu skal hun ligge saa kan vi begynde at tale om det siger Doktoren. Marie skriver en af Dagene.
Hilsen fra Faer og mig.

Fakta

PDF
Brev

Da

Poststempel

Syle: slangudtryk for penge.
To af Alhed Larsens søstre er gift og bor i USA
Det er uvist hvad en jabitiere er.

Kerteminde

Poststempel

Rørdam

Adresse på kuvert

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv