Menu

Fynboerne

1928-02-25

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Johanne ønsker Johan/Lysse tillykke med fødselsdagen. Hun håber, at hans far og bror kommer hjem og fejrer ham, men andre i familien vil nok også gøre det.
Christine er godt i gang med at trykke træsnit.
Martin/Manse tegner både fugle og portrætter.
Johan/Lysse skal vel snart til eksamen.

Transskription

Kæreste Lysse!

Til Lykke til din snart mangeårige Fødselsdag i Morgen. Du ved ikke hvor ofte du i den senere Tid har været i mine Tanker paa Grund af din Fødselsdag og hvor jeg har ønsket og haabet at din Far og Puf maatte naa hjem, saa du kunde have dem hos dig paa den Dag – men naas det ikke søde Ly, saa har du den gode Magisterfamilie og det er jo godt! Mon ikke ogsaa Rie Ugle og Bibbe hilser paa dig den Dag hvis - saa hils Bibbe fra mig og sig hende Tak for det tilsendte samt hendes Breve, sig ogsaa at jeg haaber jeg skal forbedre mig med at skrive, jeg har rent ud sagt været noget forsømmelig baade med hende og Dis.
Her i Kjerteminde gaar alt paa vanlig Vis – Christine har nok vunden Sejr med Træsnittene, det er jo godt, men du hører selvfølgelig fra hende. Manse er ved at gaa din Far i Bedene som Fugletegner – ja som Portrættegner forsøger han sig ogsaa, han bliver nok en haard Konkurrent!
Den fæle Examen staar vel snart paa Trapperne - ja Held og Lykke til Sliddet!

Jeg er en daarlig Makker til at skrive Breve – du maa nøjes med denne lille Hilsen fra os alle tre!
Hils ogsaa Magisterens! Hav det godt kære Lysse og tag en extra kærlig Hilsen fra din

Tante Junge.

Kærbyhus d. 25 Feb. 1928

Fakta

PDF
Brev

Da

Datoen er skrevet nederst s. 3

Johan/Lysse Larsen læste på Landbohøjskolen, og han boede under noget af studietiden hos sin moster og dennes familie "Magisterens").
Alhed Larsen og hendes søster, Christine, trykte begge træsnit for Johannes Larsen. Efter Alheds død i 1927 fortsatte Christine tilsyneladende med at hjælpe sin svoger med dette arbejde.

Kærbyhus

Gårdens navn er skrevet nederst s. 3

Brevet er i privateje, A

Nej

Brevet er i privateje, A