Menu

Fynboerne

1905-03-26

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

IA Larsen og Marie Larsen er på vej til Høljeryd i Sverige. Las og Alhed tager i morgen over til udstillingen på Den Frie. De vil besøge Christine i Haslev på vejen hjem.

Transskription

Kjærbyhus Søndag
Kjære lille Ugle –
Tusind Tak for Skovmærkerne. Den hænger paa Væggen imellem Lænestolen og Skabet til fælles Glæde den er mig kjøn, Du kom mig saa nær, dine flittige Hænder havde samlet og bundet den til dit Hjem Tak du lille Ven, den kom igaar Eftermiddags Agraren havde den med fra Butikken, saa baade Faer og Marie saa den og lugtede til den. De rejste i Nat og sidder altsaa nu paa Banegaarden og taler med Eckardterne som jeg skrev til iforgaars, vi veed ikke andet end at Marie Kjellmann lever endnu, men snart har vi jo Rede paa det Alt sammen, javist er Erkmann paa Høljeryd endnu vi havde nylig Brev fra ham fornylig, Gaarden er ikke kommen paa andre Hænder endnu, Marie skriver nok til dig derovrefra, de bliver kun paa en Returbillet, først vilde Far rejst alene; meen saa tilslut bestemte han sig for Følgeskab, som vel var, jeg var helt ulykkelig ved at tænke paa ham i Ensomheden. idag skal Agraren og jeg spise hos Las’ og imorgen rejser de med Puf; Lysse er helt stor paa det, han skal over og være Farfar; han skal nemlig ligge i den store Seng ved Siden af mig
Deres pige tør ikke være alene, hun skal sove her; jeg flytter en Jernseng ned og hun tager sine Sengeklæder herover enten hun nu skal ligge i Havestuen eller jeg lader hende ligge inde hos os for at hun kan hjælpe ham om Natten og i det hele passe ham Aften og Morgen, naar de saa har spist deres Havregrød, gaar de over til Villaen og ordner med Hans, og lille Lysse gaar og leger derovre som han plejer, Drengen er der jo om Formiddagen imedens jeg laver Mad og passer min Formiddags Gjerninger, saa kommer de herover og spiser Middagsmad, og begge Marierne hjælpes saa ad med Opvaskningen
Las’ Marie skal ogsaa passe det Sovkammer vi ligger i med Rengjøring maaske ogsaa hjælpe at holde Dagligstuen, det bliver nu ligesom Lysse vågner og lægger Beslag paa hende, men du seer vi har ordnet det saa godt vi formaaede, men tak fordi Du saa kjærlig tænkte paa hvordan det skulde gaa din gamle Moer under Maries Fraværelse. De talte om at gaa paa den Fri i Formiddag
Kommer Eckardterne, saa bliver det vel ikke til noget, men saa tænker jeg Marie faar Lov at blive et par Dage paa Hjemrejsen i Kjøbenhavn
Las og Alhed kommer først til dig paa Hjemturen; men saa har de jo ogsaa en hel Posefuld at fortælle dig; men lille kjære hvad er Skyld i, at du taber i Vægt, du maa ikke sulte dig, hvad siger Doktoren for godt, hvor høj er Temperaturen fik du saa ikke Lov at faa Styrtebad, fortæl mig en hel Deel om dig selv; Nu lader jeg Las og Be læse hvad du skriver om Billederne, saa maa de gjøre Besked for Dig, som ikke kan komme nogen Steder, ønsk Karen og Olga god Bedring og Svend som er kommen fra Hospitalet jo nu maa jeg slutte at Marie kan faa Brevet med saa har du det i morgen og saa sender jeg Sæbe og Papir næste Gang Gud velsigne og bevare Dig kjære Barn og de andre medens de ere borte Din Moder

Fakta

PDF
Brev

Da

Poststempel på kuvert

IA Larsen er ved at sælge sine ejendomme i Sverige. Alhed og Johannes Larsen udstiller begge på Den Frie. Christine Swane er stadig indlagt på sanatoriet.

Kerteminde

Fremgår af brev

Haslev

Poststempel

  • København

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv