Menu

Fynboerne

1906-10-15

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen glæder sig til at høre, hvordan det går i Malmø. Han ventede dagen før på (Harald) Meyer, som imidlertid ikke, som aftalt, kom, og Larsen faldt i søvn. Kl. 5 gik han ud og plukkede champignons, som Junge har syltet.
Larsen har malet på et blomsterbillede.
Rasmus Petersen og konen har fået et par store tvillingedrenge, og Petersen påstår, at han ikke vidste, at konen var gravid.
Tante Mis (Wilhelmine Brandstrup) vil gerne have sendt torsk en gang ugentligt, og det job er Larsen ikke meget for at tage sig af.
Allerup har inviteret, så Larsen kan se den indrammede radering. Allerup har givet Larsen artiskokker.
Stuepigen Amanda har serveret rådne sild.

Transskription

Kjerteminde Mandag 15/10 1906.

Kæreste Alhed!
Tusind Tak for Dit Brev som jeg fik i Morges, jeg glæder mig til at høre hvordan du er kommen til Malmø og hvordan det gaar der. Jeg fortalte Dig vist i Aftes at H. Meyer var her – apropos Mejer (jeg husker aldrig hvem der er med j eller y) maa jeg gøre Undskyldning for Adr. dersom der mangler nogle ch eller th’er. Meyer gik og vilde komme igen om en Time, altsaa godt 8 da den var lidt over 7. Da jeg havde faaet Amanda af Sted med Dit Brev satte jeg mig til at læse men da der endnu ingen var kommen 8 ¾ og jeg ikke kunde holde Øjnene oppe længere gik jeg i Seng. Jeg vaagnede mellem 1 og 2 og bestemte mig til at staa op Kl. 5 hvad jeg saa gjorde og gik ud efter Champignons. Jeg fik til et lille Glas igen, da jeg havde faaet Kaffen cyklede jeg op til Granbakken men der fik jeg kun 4. Junge har syltet dem. Jeg huskede Blomsterne paa begge Værelserne i Gaar og vander i Morgen igen. I Formiddag har jeg igen arbejdet i Haven, som jeg haaber at faa lidt Skik paa til Du kommer hjem. I Eftermiddag har jeg malet paa det lille Blomsterbillede, som jeg tænker at faa færdigt i Morgen. Rasmus Petersen har faaet sin Familie forøget med 2 store Drenge. Jeg talte med Konen i Forgaars uden at bemærke noget og Rasmus paastaar at han ikke anede noget før de viste sig. Møller laante min Bøsse i Middags og kom hjem med 3 Harer 1 Høne og en Kramsfugl. Her kom Brev fra Tante Mis, om jeg vilde sørge for at hun faar Torsk en Gang om Ugen hos Vilhelm, en Mission jeg ikke er vigtig af. Kunde jeg ikke vende det med en Fiskehandler? Her har Du Brevet. Endvidere var her Brev fra Allerup om vi vilde komme og se Raderingen i Ramme, han anser den for det fornemste af sit Væggetøj o.s.v. Jeg har spist hans Artiskokker i Aften, de smagte udmærket, jeg fik en Kryddersild som var god og da jeg bemærkede det til Amanda, sagde hun: ”Ja hvad var det osse for noget Vrøvl, jeg spiste et stykke af den sidste den fejlede ikke Spor,” det var den raadne vi fik forleden. Jeg tillod mig at bemærke at den var raadden. Nu gaar jeg i Seng med Børnene. Den ny Pige har været her i Dag. Mange Hilsner og Kys. Hils Dis og G. og Hilsner fra Børnene

Omtalte genstande

Johannes Larsen maler på et lille blomsterbillede.

Fakta

PDF
Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Alhed Larsen er i Malmø hos sin søster, Astrid, som skal føde sit barn nr. to, Adam.
Tante Mis (Wilhelmine Brandstrup) drev et pensionat på Gothersgade i København. Det er formodentlig i den sammenhæng, at hun ønsker at få torsk sendt fra Kerteminde en gang ugentligt. Det omtalte brev er ikke vedlagt/findes ikke i materialet fra Det Kongelige Bibliotek.

Kerteminde
  • Malmø

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien