Menu

Fynboerne

1893-9

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Der er skarlagensfeber i omløb, og Alhed ønsker - hvis hun skal smittes - at blive syg nu, så hun kan blive udskrevet før jul.
Alhed takker for sækken med madvarer. Kommer anden snart?
Alhed og co. har haft besøg, og de har været til koncert. Om aftenen skal de til foredrag.
Krog har set på Alheds malerier.
Komtessen kommer ikke på besøg. Hun er nok bange for smitte.

Transskription

[Øverst på side 1 er med en anden skrift end Alhed Larsens skrevet:] Valdemarsgade? 1890

Kære Mor!
Vi opdage pludselig, at det er 8 Dage, siden vi sidst skrev hjem og at der altsaa maa Brev af Sted i Aften. Det er forfærdeligt, hvor Tiden gaar, jeg kan ikke forstaa, at jeg allerede snart har været her inde i 4 Uger. Jeg havde jo tænkt mig, at jeg kunde faa malet lidt herinde, men det er der hidtil ikke bleven noget af, der er saa meget af alle mulige Dele. – Tør I nok faa mig hjem allerede, er I ikke bange for Smitte? Paa Tirsdag skal her ”defeniceres” (Md. Carlsen) saa er vi da endelig færdige med det ”Roeri”. Vi gaar og ønsker, at vi dersom vi skal have Sygen, saa maa faa den nu, da vi have regnet ud [”ud” indsat over linjen] at vi ellers ikke kunne naa at blive udskrevne til Jul; men da der endnu ikke har vist sig noget, er der vel ingen Fare. – Tak for Sækken med Madvarerne, Æblekagen var lækker, ligesaa Leverpostejen; vi spiste det meste af begge disse Dele i Aftes, da vi havde Besøg af Thomas og Studenten. Denne sidste har været herinde nogle faa Dage; i Aftes havde vi en sjov og hyggelig Aften, de to ere saa kostelige sammen, de kom tidlig til Eftermiddagskaffe, da Studenten skulde gaa allerede Kl. 9 for at være den sidste Aften hjemme, men det blev da 12 inden de kom af Sted. –
Den anden Aften var vi til Carsenjo Konsert, Fru Guldbrandsen sang ogsaa lidt, det var en udmærket konsert men dog intet mod den forrige. Alle Læssøegaderne ÷ Thorvald var der, samt Thora og Bodil Lange; disse to samt Thomas, Studenten og vi var bagefter inde og nyde en Bayer og en Kage. – Vi har betroet Thorvald, X [Over linjen er indsat:] X Læssøgade 8 A 4de Sal N [tilføjelse slut] at Anden er i Anmarsch og mulig bliver ledsaget af en Æblekage. Hvis en saadan kom, sagde han, saa skulde vi derud en Aften og hjælpe at spise den, Anden skal de have til Middag. Kommer den ikke, mens jeg er her?? –
Sverigesturen bliver der nok intet af, vi hører ikke noget derovre fra, men vi tage da i alle Tilfælde ikke med. – Jeg husker ikke om jeg har skreven, at jeg har vist Krog mine Malerier han syntes godt om det, der var særlig [ulæseligt ord] [”særlig” og det følgende ord indsat over linjen] men mente, at jeg havde været frygtelig doven. –
- Jeg har for længe siden været paa Visit hos Komtessen, det er mærkeligt, vi ikke bliver bedt derhen, hun maa vist være bange for Sk.feberen. Det er i det hele taget noget kedeligt noget, Marie Sp. se vi saa lidt til, hun maa ikke komme her, ligesaa Junse. - - I Aften skal vi hen i ”Studenterkredsen” med Thomas, der er Formand; Morten Pontoppidan skal tale om Rationalismen, bagefter skal der være Diskussion, vi glæde os vældigt. - - Christine talte om, at der manglede Vidskestykker i Sækken, ellers var der vist alt. – Nu maa jeg slutte, h [”h” overstreget] jeg skal hen paa Posthuset og spørge Emil, om Lut er i Anmarsh [”i Anmarsh” overstreget] kommen, han er i Anmarsh.
Mange Hilsener til alle fra Brandt Christine og Alhed.

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er udateret. Madam Carlsen er nævnt. Hun boede i Waldemarsgade i København, og i et andet brev fra 1893, hvor Alhed selv boede i denne gade, er hun nævnt. Brevet er fra sensommer eller efteråret, da Alhed skriver, at hvis hun skal have skarlagensfeber, vil hun gerne have det nu, så hun kan blive udskrevet før jul.

Brevet stammer formodentlig fra perioden, hvor Alhed Larsen boede sammen med søsteren Christine i Waldemarsgade i København.
Man må formode, at "Læssøegaderne" er de personer, som sammen med Thorvald Balslev boede i Læssøegade - formodentlig i et pensionat.
Det vides ikke, hvad en "Carsenjo Koncert" er, og om der er læst rigtigt.

Warberg Kerteminde egns- og Byhistoriske Arkiv BB2096

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg P.