Menu

Fynboerne

1890 sensommer

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Karen spurgte ved afskeden Alhed, om de skulle ses den følgende dag, men Alhed vred sig udenom.
Thorvald Balslev kom på besøg, og Paludan, Alhed og han drak portvin. I dag skal de plukke brombær. Hans Jørgen henter dem. Om aftenen skal de til Gelskov, selvom Tante Mimi var sur over, at Balslev var med.

Transskription

Erikshaab Mandag Morgen

Kæreste Mor!
Det er Synd at sige, at vi har kedet os, siden Du rejste! – Lad mig nu gaa i Faders Fodspor og begynde forfra. – Da jeg havde sagt Farvel til Dig gled Karen og jeg sammen til Hillerslev. Ved Afskeden spurgte hun: er Du hjemme i Morgen? Hertil havde jeg Aandsnærværelse og Frækhed nok til at svare: Naaaa, det kan gærne være, at vi gaar nu til Gelskov. - - Jeg følte mig ikke særlig oplagt til at [udstreget ord] seldure en god Søndag. Eft. bort med hende. Jeg havde dog nogen Samvittighedsnag, særlig da Frk. Jensen og Muk gled i Kirke. Jeg gik med den faste Beslutning, at jeg vilde gaa lidt derom og jeg havde sikkert ogsaa gjort Alvor af det, hvis ikke Studenten var kommen. Han erklærede rigtognok strax, at han om en halv Times Tid skulde til Gelskov og at han havde tænkt at blive der om Natten. Men Tiden gik, og Studenten blev. Vi tilbragte en meget morsom Efterm. og Aften. Palam var med hele Tiden og tog livlig Del i Snakken. Studenten var saa grinagtig og veltilpas hele Tiden. Da Gamle var gået i Seng gav Palam en Fl. Portvin og vi tilbragte et par behagelige Timer endnu. Dog gik vi ikke senere i Seng end Kl. 1 og dette synes jeg i Grunden var en ["en" udstreget] meget respektabelt, naar man tænker paa, at vi var vore egne Herrer. - I Dag gaar vi til Gammelskov og plukker Brombær; Elle, Studenten og jeg via Haastrup. Molle og Elle ["Elle" udstreget] Muk gaar derud med Mellemmader. H. Jørgen henter os i Efterm. Han vilde nødig gaa derude hele Dagen, da han har Hø at passe. – I Aften har vi anmeldt os til Gelskov. Jeg er lidt benauet, da Tante Mimi i Gaar satte et meget surt Ansigt op ved at høre om Studentens Ankomst. Palam fortalte det.
– Lageagurkerne er besørgede. Alt vel i det hele taget. Mor dig nu godt og snak med Maade, at du kan holde længe ud. Tante Mimi vilde gærne have at vide naar Gloruperne rejse hjem, hun vilde derned enten nu paa Lørdag eller næste Lørdag - Ungerne skikkelige, Dede henrykt over Chokoladen, men Du havde nok ellers sagt Farvel til ham. – I Hast da vi skal af Sted nu. Hils Alle
Ha det godt Din Alhed

Fakta

Brev

Brevet er kun dateret "Mandag Morgen". Huslæreren Jean/Signe bor tilsyneladende på gården, hvilket tyder på, at Astrid og Frederik Andreas endnu er forholdsvis små. Alhed kalder dem da også "Ungerne". De plukker brombær, så det må være sensommer.

Det vides ikke, hvor Alheds mor var henne.
Hvem Karen var kan ikke afgøres. Alhed Larsen kendte mange, der hed sådan.

Erikshaab

Gårdens navn er skrevet øverst side 1

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2182

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer