Menu

Fynboerne

1905-03-23

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Christine Swane har fået kasseret billeder til en udstilling. Johannes Larsen er vred. Opmuntrer hende til at hænge i. Alhed har fået antaget et billede med hyacinter.
Johannes Larsen har fået rammet billeder ind til en udstilling. De store er sat til 200 kr. De små til 100 kr.
Alhed og to andre har været inde for at hente hans brystnål.

Transskription

(på kuvert Haslev 24.3.05)
Kjærbyhus den 23. Marts
Kjære lille Dine!
Du venter nok med Længsel paa Brev og vi andre ventede med; men det blev ikke Glæde for mig i det mindste
De andre siger nok Uglen bliver ikke bedrøvet, men det maa jeg høre af din egen Mund min Ven for at komme til Ro, da Posten var kommen og jeg stod og rørte Havregrøden og græd samtidig kom Las stormende og var vred, de er jo sindssyge, hvid var han i Ansigtet og rendte rundt paa Gulvet, hvad gjorde med Alhed -?
Ja de tog det ene det med Hyazinterne men skriv til Uglen at det skal hun ikke bryde sig om, de kasserede flere Gange af mine Arbejder, bare hænge i, det skal nok naaes engang
Baronen havde sagt kasserer de det saa er det fordi Ansigter ikke er nok udførte men der er saameget godt i Billedet at de godt kan være bekjendt at tage det Det levede jeg paa men som sagt nu maa du svare mig paa Søndag. Kattebogen lille Ven er rigtignok en Foræring fra Las til Dig der blev ingen % taget i Fremtiden saa jeg vidste han fik endeel at raade over du fik 1 Phillipsen 1 og dem i Amerika og dem selv og i Kjøbenhavn.
Vi var saa ovre at see hans Arbejder det pyntede meget paa dem at de blev indrammede der er nok en 40 St med de 4 store dem satte han til 200 Kr de smaa til 100 kr. om han dog nu maa sælge noget til denne Udstilling for det lader ikke til der gaar noget i Göteborg – nu i disse Dage gaar han paa Taarupstrand og maler det er højt Vejr og dejligt blaat Vand – Las vidste ikke igaar om han kunde løsrive sig fra Maleriet nu faar vi see Lysse skal jo bo her om de kommer afsted han glæder sig jo meget til Touren den lille Puf, men Lysse er saa fornuftig han siger det ikke værdt at Tale om han gaar og glæder sig og kommer maaske ikke af sted. Alhed og de andre 2 der fik 1. Karakter var igaar inde at hente Las’ Brystnaal
Las og Børnene spiste her; da han var ude for at møde ved Toget var hun ikke med saa lagde Marie Børnene i seng og Las gik med Agraren og Peter Jensen i Theatret her var Skuespillere fra Kjøbenhavn, de gik saa til 11 Toget der var hun heller ikke men det opklaredes i dag, de kom for sildig til 5 Toget i Odense og lejede saa en Droske der kjørte til Dræby Alhed og Frøken Tejsen saa telefonerede hun til Moderen og hun kjørte efter dem de var saa kommen ved 8 [ulæseligt tegn] Tiden saa det var jo ikke saa underligt at der ingen Alhed var med skriv nu endelig hvor meget du vejer nu og om Temperaturen er god nu; ja alt mulig længes jeg efter at høre nu faar vi ikke Brevet afsted med 3 Toget det gaar saa herfra med 8 Toget Torsdag aften naar faar svar paa det for her er delte Meninger om den Ting
lev nu vel med en kjærlig Hilsen fra Alle – Din egen Mor

Kære Ugle!
Du skal da også have et Par Ord fra mig, det er saa længe siden, jeg har skreven til Dig. Ja, det var jo sørgeligt at Dine Billeder blev kasserede, men vi haaber at Du tager det fornuftigt. Du ved jo at de kasserer saa mange gode Billeder derinde, saa Du var vel til Dels forberedt derpaa. Har Karen og Olga saa været og besøge Dig? Vi var saa til udvidet Prøve forrige Søndag, det gik udmærket og vi morede os storartet bagefter, der var ikke stort flere end os der havde sunget der blev til Dansen, først drak vi Kaffe, mens der blev ryddet i Salen, saa dansede vi til kl. 12; Alhed og jeg vilde saa gaa hjem, men Candidat Lunn kom efter os og sagde at vi endelig maatte blive, der var nogle Stykker som vilde spise Smørrebrød sammen og de vilde gerne have os med, vi var en halv Snes Stykker i det Hele; Søndag skulde en Del af os have været paa en lang Spaseretur, vi havde tænkt at gaa til Bøgebjerg og Dr. Petersen havde inviteret os derud og drikke Kaffe, men saa blev Vejret jo saa daarligt at vi maatte opgive Turen, maaske bliver det til noget paa Søndag. Hav det godt kære Ugle og bliv nu endelig ikke saa ked af det at det sætter Dig tilbage. De kærligste Hilsner fra Din Marie.

Omtalte genstande

Billede af Alhed Larsen "Hyacinther".
Kattebogen "Lille Mis", som var illustreret af Johannes Larsen, udkom i 1904.

Fakta

PDF
Brev

Da

Poststempel på kuvert: Haslev 24.3.05
Dato i brev: 23. marts

Christine Swane er indlagt på sanatorium i Haslev. Hun har sendt billede ind til Forårsudstillingen på Charlottenborg.
Fritz Syberg omtales ofte som "Baronen".
Foreningen Fremtiden blev dannet i 1865. Forsørgelsesforening for mænd og kvinder. Den arrangerede udstillinger, afholdt foredrag, udgav bøger og bortloddede kunstværker. (Salomonsen 1919, 2. udg.)
Marie Larsen er med i en sangforening.
Tårup Strand er markeret med Nybro Frugtplantage.

Kerteminde

Kjærbyhus

Haslev
  • Dræby
  • Göteborg Sweden
  • Nybro Frugtplantage
  • Bøgebjerg Strand
  • Boston

Kerteminde Byhistoriske Arkiv