Menu

Fynboerne

1900-01-26

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Alhed og Johannes Larsen er ved at indrette sig i en ny lejlighed. JL skal begynde på et nyt stort maleri.

Transskription

Kjerteminde den 26/1 1900
Kjære Ugle - !
Her er Resten af Tøjet med en lille Mundsmag i [ulæseligt] 2 Slags gid du maa være rask og det maa smage dig godt, vi stod og strøg til sent for i dag slagter vi Gris derfor maa du igjen nøjes med mig – saa skal hun nok skrive naar vi kommer forbi [ ulæseligt] skriv saa i Morgen lille Dine og fortæl mig en hel Deel jeg synes det er saa længe siden at vi saaes Syberg skrev forleden de var nu [ulæseligt] den lille Pige Clara havde havt Krampe – igjen men i en mindre Grad da Julen var forbi havde [de?] den sidste Dag havt Juletræ og bedt Joseph Petersens Børn derop Anna havde syet noget gammelt [Tøj?] om og det havde været en stor glæde for dem at [se?] Børnenes straalende Ansigter og trækkende afsted med alt godt hvad der hang paa Træet – de meldte os at [ulæseligt] Carelli er død og Boden lukket foreløbig
[Fader?] var i Nyborg igaar og hørte af Birck at [-sterberg] rejser om en Tid – skal til en Tømmerhandler i Halmsted og have god Løn – Saugmesteren [ulæseligt] rendt baade med Karlsro og Høljeryd saa Birck [ulæseligt] derover om at ordne han vil sælge Karlsro [ulæseligt] begynder hans Bryderier – Alheds Moder og Louise kom [ulæseligt] Mandag Aften de skulde have rejst om Tirsdagen men blev alligevel hele Tirsdag sov saa hos os i 2 Nætter Vi stod tidlig op Onsdagmorgen satte 4 Vildænder paa Kl 7 og havde Kl. 9 dækket et fint Frokostbord med varm Mad Vin Ost Kiks Kaffe – og det smagte dem saa godt de skulde kjøre med Becker herfra Alhed, Las og Barn mødte i god tid. Georg og Marie med Ville – var ogsaa med – saa det var et stort Bord. –
De skulle om Aftenen til Ølstedgaard i Selskab der skulde Bentzen med saa blev Muk hjemme hos Dis som er syg endnu, Thora ligger ogsaa og skal ligge endnu en Maanedstid; der er bleven saa kjønt ude [ulæseligt] Alhed med hvide Gardiner i Sovekamret og [ulæseligt][køkken?] og den røde Kappe er bleven forlænget og [ulæseligt] grønt Gulvtæppe under Bordet samt Betræk på 3 Stole og Puffen og mange Blomster i Vin[duerne?] begge Svibelglas, en Hyasinth Fru Varberg havde med[ulæseligt] en rød Azalia har Vilhelm foræret dem og en [ulæseligt] Gjækker fra haven og 2 Zenerarier er kjøbt [ulæseligt] –sen den italienske Lampe – og smukke Glassager [ulæseligt] ogsaa meget Peters Maleri over Sofaen et Stycke ha[ulæseligt] paa Piedestalen Bogreol fuld af Bøger over [ulæseligt] Komode inden for Døren Spejlet over den an[ulæseligt] ved Kakkeloven Lysestager og Blomster gl[ulæseligt] paa den ene Side af Spejlet hænger Roserne paa d[ulæseligt] anden Fotografiet af den hollandske Kaae der hænger [ulæseligt] her inden for Døren en lille blank Mess[ing]kjeddel paa Kakkelovnen der har du det hele [ulæseligt] fra Stuen lille Gajen har det godt er bleven saa [ulæseligt]lig og spiser og sover godt. Johannes er begyn[dt ulæseligt] at ordne sig til at male det store Billede – [ulæseligt] skal males en lille Skitze – men hvor er hans S[ulæseligt] vi kan ikke finde den nogen Steder ved du ikke Besked om den? Lev nu vel og vær kjærlig hilset af din hele Slægt hils Olga mest hilses du dog af din gamle trofaste Moder -

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Da

Dato fremgår af brev

Alhed og Johannes Larsen er muligvis ved at indrette sig i en lejlighed på Feden.
Det store billede er muligvis "Bygevejr i april"

Kerteminde

Fremgår af brev

København
  • Vilhelminevej 5300 Kerteminde

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv