Menu

Fynboerne

1900-02-17

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Viggo Johansen synes det går godt med Christine. Johannes Larsen mener, at Willumsen er en god lærer. Johannes Larsen maler på billede af Alhed, som ammer Puf.

Transskription

Kjerteminde den 17/2 99

Kjære lille Dinemor.

Du har nok længtes ordentlig efter et Brev trods det at Johannes fortalte Dig en Deel; men vi faar jo rigtignok ikke meget af ham jo jeg fik dog at vide at Du blev saa meget glad ved ham og han sagde mig at Johansen synes Du gaar godt frem nu, intet glæder mig mere end den Slags, nu maa du selv fortælle mig en hel Del om al Din Gjøren og Laden derovre i Kongens Kjøbenhavn min Bøn er altid varm for i fraværende Børn. Gud velsigne Eder –
Johannes synes godt om at Du fik Villumsen til Lærer han er vist god, jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal sige til den; men de andre forstaar det vel bedre. Hils Margrethe fra mig at jeg har længe ønsket Brev fra hende jeg kan ikke endnu paatage mig at skrive ret meget det er jo bedre men dog en langsom Foretning I kommer vel igennem det. Tøjet er paa Loftet og vi skal nok det ned først i Ugen og afsted til Dig for Du trænger til Lommetørklæder. Her har været et forfærdeligt Vejer igaar en saa stærk Snestorm, Georg kom mange Gange det er første Gang i min Levetid, Johannes og Peder Nielsen var ved Strandvejen med Bøsse paa, Alhed var med paa Molen for at se det prægtige Syn af Bølgebrydningen; i dag er det fint og godt Vejr og Tø; men Du skulde se nogle Skandser heruden for Døren nu der [vist] Sneploven gik her i Gaden i morges, men nu regner det og saa bliver det nok snart godt igjen her ingen Post kommer i dag dette naar vel nok igjennem saa Du kan faa Dit Søndagsbrev i morgen fortæl mig dog en hel Deel om alle mine Kjære derovre i Kjøbenhavn. Vilhelm er nede paa Ditlefslyst men kommer vistnok hjem først i Ugen
Adolph kommer hjem til Fastelavn han skrev efter et Par nye Bukjern da det jo slider slemt paa de han har – han er ellers ved godt Mod og hilser Eder alle
Ellen Varberg har været meget syg men er nu i Bedring den lille Pige er rask og trives godt –
Dis er rask og Tutte ogsaa saa nu klarer det sig nok alt sammen efterhaanden med Kræfterne Den lille Jeppe er sød og livlig han leer over hele Ansigtet naar Fader kommer derind og det er jo flere Gange om Dagen
Du ved vel at de har faaet en lille Ærindepige nu som Alhed er saa glad ved hun udretter saa meget det er Skipper Madsens Anna Du kjender hende vel nok – Johannes maler paa Alhed med Barnet ved Brystet han faar 12 Oliebilleder og 6 Aquareller til Udstillingen Du fik vel at vide at han solgte 3 Billeder medens han var derovre det gaar saamæn nok vor Herre lægger sin Velsignelse til hans Gjerning
Faster Thrine er her i disse Dage og saa skal vi have fat i de stribede Underbenklæder der kan blive en 4 a 5 Par og de bliver nok varme for Dig
Marie og jeg har skiftes til at ligge et Par Dage ad gangen nu er vi oppe begge to det er Maries Ben som ikke vil gjøre godt, men smører vi den Kampferolie saa maaske det hjælper vi vil haabe det. Nu i dag tilmorgen var Hundene efter de unge Høns i Haven saa vi maatte slagte dem nu maa vi have Suppe paa dem i Morgen.
Peer er rejst og vi venter Hanna i Ugen vi kommer i saa hjælper det paa os med.
Vi vil nu haabe at Vejret maa blive godt saa vi kan rigtig faa godt af den friske Luft.
Nu ønske vi dig alt muligt godt og saa hilse vi alle derovre der bryder sig om en Hilsen fra os
Din trofaste Moder

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Da

Datering på brevet er 1899, men poststempel siger 1900. Det er mest sandsynligt at året er 1900. Brevet er sendt til Helgolandsgade, hvor Christine Swane flyttede ind i efteråret 1899.

Christine Swane begyndte i februar 1900 at få tegneundervisning hos J.F. Willumsen.
Alhed og Johannes Larsen kaldte de første måneder deres førstefødte søn for Jeppe.

Kerteminde

Fremgår af brev

København

Poststempel på kuvert

Kerteminde Egns - og Byhistoriske Arkiv