Menu

Fynboerne

1923-11-01

Modtager

Louise Brønsted

Dokumentindhold

Johannes Larsens bror og hustru har ægteskabelige problemer.
Alhed Marie Brønsted fortæller om ny måde at skåne dugene på ved brug af en glasplade.
Johannes Larsen har påbegyndt et stort maleri af en mand, der går hjem fra jagt.

Der er igen problemer omkring Marie Larsens dårlige humør.

Transskription

Søndag Aft. 1 Nov 1923.

Kære Muk!
Jeg har flere gange i Dag begyndt paa ar skrive, men er hver Gang blevet forstyrret bl.a. af Agraren, der kom ind i Stuen med en Høne under Armen. Han var temmelig stærkt bedøvet. Jeg tror det var meget dumt af Bedstemoder at fortælle Tante Junge at Spaakonen havde sagt at de ikke vilde blive skilt, for det har Tante Junge vist slaaet sig til Ro med.
Lysse er hjemme i Dag og Bedstemoder er her ovre. Vi har drukket riktig hyggelig samlet Familiekaffe og snakkede om Deddes Skolespillopper. F. Ex. om da han tegnede alle Lærerne hængende i en Galge og da han smed Knaldperler paa Gulvet og selve Rektor traadte paa een, - Nu sidder de ovre og spiller Bridge.

Det er et sørgeligt Vejr for Tiden. Det regner og blæser – riktig ægte November. Tante Elle har nogle besværlige Cykelture og bliver gennemblødt mange Gange om Dagen.
Hun låner lidt Undertøj hvert Sted hun kommer. Paa den maade bliver hele Nordfyns Undertøj byttet om.
”Du maa endelig skynde dig at blive rask (Jeg haaber ogsaa denne Chokolade maa bidrage lidt) og komme ud at gaa saa meget som mulig. Jeg har ogsaa været lidt unormal i den sidste Tid. Jeg tror det er det Tandlægen bedøver mig med, der gør mig lidt underlig. I Gaar Morges da jeg stod ud af Sengen faldt jeg og og væltede en Kande Vand ud over hele Gulvet. Senere paa Dagen skar jeg min højre Tommelfinger paa Brødmaskinen og min venstre Tommelfinger paa en Pandekagekniv. Endvidere knaldede jeg et Sjerryglas. I Dag brændte jeg mig først paa Komfuret, derefter skoldede jeg min højre Haand paa kogende Fedt. Tante Be har lige trukket Traade gennem Vablerne.
Onkel Las er lige begyndt paa et stort Billede af en mand, der gaar hjem fra Jagt med sit Bytte paa Ryggen. Det er meget sjovt, for han har et Par mægtige, langskaftede Støvler staaende ene til Model; saa de [ulæseligt] selv Manden over. Det ser glimrende ud: En ganske tidlig kold Morgen lidt efter Solopgang.
Forleden var den lille Frøken Nielsen her og syede min Kjole. Den blev meget vellykket. Det er ogsaa helt rart at krybe i en ny Kjole. Tante Be har foræret mig et broget, flettet Bælte til den. Du skulde bare have set hvor Bedstemoders Ansigt straalede, da jeg fortalte hende, hvor glad jeg var ved den.
I Dag ved Middagsbordet gjorde vi en udmærket Opfindelse, som jeg ogsaa vil anbefale jer. Den gaar ud paa at spare paa Dugen – nemlig ved at lægge en Glasplade over den. Tallerkenerne maa saa forsynes med smaa Gummihjul og Suppeterrinen forsynes (naar man vil være meget moderne) med en Motor. Saa laver vi fast Stoppested hos Tante Elle; som til Gengæld har lavet Tante Be nye Dæk (Terrindæk). Tante Mareje har været i daarligt Humør i de sidste Dage – maaske fordi Hønsekonsulenten skulde komme i Dag. Vi forarger os over at hun fyrer paa sit Værelse hele Dagen hver Dag; vi der saadan skal spare! En anden Ting vi forarger os over er ”de Vises Sten”. Har I faaet den tilsendt? Vi synes det er en daarlig Bog.

Nu er Putte kommet hjem igen. Hun har ordentlig pjækket den fra at staa Model ved skiftevis at ligge syg her og paa Ølstedgaard. Naar saa Doktoren kommer har hun ”tilfældigvis” ingen Feber. Hun bliver i Kerteminde i Julen og 1st Januar rejser hun til Schweitz. Tante Be har bestemt at hun ikke vil ryge før efter Aften og da kun 3 Cigaretter. Det er noget af det taabeligste jeg har været med til. Vilde hun endelig vænne sig af med at ryge kunde hun jo gøre det gradvis.
Egentlig skulde jeg ogsaa fortælle jer om Lysses store Bedrift, men det maa vente til næste Gang, ellers bliver Brevet al for langt og du kommer aldrig igennem det.
Mange Hilsner til jer alle fra Lomme.
P.S. Bedstemoder og Putte beder ogsaa om Ønsker af Bes.

Omtalte genstande

Det omtalte maleri kan være "Edderfuglejagten, aften". Der findes to versioner af maleriet. Christiansborg ejer Edderfuglejagten morgen, middag og aften (tre malerier). Johannes Larsen beholdt selv det første Aften-billede, da horisontens højde ikke passede til de to andre maleriers. Han malede et nyt Aften-billede til Christiansborg, da en folkeindsamling gjorde det muligt at skænke Folketinget de tre billeder.

Fakta

Brev

Da

Datoen fremgår af brevet.

Den tidlige herregård Ølstedgaard er beliggende i Broby kommune på Sydfyn og rummer nu i 2020 Rudolf Steiner Skolen ""Elmehøjen".

Kerteminde
  • Møllebakken 14, 5300 Kerteminde, Danmark
  • Ølstedgårdsvej 7, 5672 Broby, Danmark

Kopier findes på Johannes Larsen Museet.

Nej.

Kopier af brevene givet til Johannes Larsen Museet.