Menu

Fynboerne

1912-02-18

Afsender

Laura Warberg

Dokumentindhold

Astrid skal komme med båden til København, og derfra skal hun og Laura Warberg videre til Vanløse. Laura kan ikke komme til Malmø pga. sit ben.
Alhed og Johannes Larsen har været i selskab med Olaf Rude. Alhed har solgt sit billede Blomster i et Drivhus til Winkel & Magnussen. Hun vil nu male noget til Charlottenborg, og Laura håber, at hun og Christine ikke får kasseret deres billeder.
Der har været stor fest hos Karl og Marie Schou.
Børnene har fået gaver.
Laura Warberg glæder sig til at få egen bolig igen.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]
Fru Astrid Goldschmidt
St. Pauli Kyrkogatan 19
Malmø
Skåne

[På kuvertens bagside:]
Poststempel

[I brevet:]
Søndag d: 18de
Kære Astrid!
Jeg fik Dit Brev i Morges paa Sengen, nød det og Adams storartede Præstation, - hvor kan han dog allerede alle de bogstaver, men de er da dikterede? og saa pænt skreven. Nu maa jeg see en af Dagene at faae et Brevkort afsted til ham. Bare min lille Sjums hurtigt maa komme sig, saa Du kan faa Glæde af den lille Udflugt til Vanløse. Jeg vil være ved Baaden 12.45; hvis Du saa kan indrette Dig paa at tage Geismar direkte derfra kan jeg godt gaae med. Til Vanløse maa Du tage med Omnibus, der gaar hver halve Time; Tog kun 3.17 og 6.13. dette sidste vel lidt for sent? Rart at Du kan faa Time med det samme. Dersom Du skal have Din egen Dragt, saa husk at skrive i Tide efter Junges Forklæde; Trafiken over Bæltet er jo saa uregelmæssig; Jeg tager vist saa til Vanløse paa Søndag og hører om Festen; Tog derfra 6.3- i Kbh 6.20, altsaa tidsnok til Færge eller Baad. Nej i denne Uge kommer jeg ikke til Malmø, Benet vil ikke rigtig blive helt godt, jeg kan ingenting gaae men haaber jo det skal komme. Jeg saa Madien i Gaar, han talte ikke om d:22de, der skal vist intet være; men naar Du nu kommer paa Lørdag, kunde Du vel heller ikke mht Torsdag. De havde moret sig godt til Festen paa Phønix i Onsdags og det var gaaet godt med lille Else Mine havde givet hende Mad. Nu kan Lugge da slippe ud en Gang imellem. – I Gaar 12.30 rejste Las og Alhed og en Maler Olaf Rude, der skulde over at købe et Billede af Las til en anden. A. kom af med ”Blomster i et Drivhus” til Winkel & M. 200 Kr. og maaske køber Lud hendes [ulæseligt] til 100 Kr., de har dem hængt op i Spisestuen, hvor de siges at pynte meget. Nu vilde hun prøve at faa malet i al Fald et godt til Charlottenborg. Nu kan da hun og Uglen ikke faae kasseret alt der!
Dit Billede kommer her tillige med mit, mon Du kan have det næste Gang? Alhed havde gjort store Indkøb til Drengene og Grethe og Elle, for en Snes Kr. ialt. De var begge hos mig en Visit Aftenen før de rejste, og jeg tog Bil til Banegaarden, T[ulæseligt] var med at sige Farvel. –
Alhed er anderledes tarvelig og nøjsom end Christine; hun gik stolt med den lidt medtagne grønne Frakke og do Hat og endnu med blaa Nederdel og Bluse. Jeg havde hende med i Folketeatret til ”Ranke Viljer” og bagefter i ”Nimbs. Nej det har Du vist hørt om! Torsdag var der vældig stor Gilde hos Schous til 5 om Morgenen! 30 Mennesker sad meget knebent, de havde bedt 4 mere som heldigvis sendte Afbud. Jeg var der et Svip om Formiddagen. – Puf skulde have en lille Dynamo. Lysse en kinesisk Nattergal i et lille Bur han har en Mage til den. Grethe en lille elektrisk Lygte. [”Grethe en lille elektrisk Lygte.” skrevet over linjen] Desværre er de [ulæseligt ord] kommen med 6 Toget i Gaar, Færgen var 1½ Time forsinket. Richardts, der har Sløjdskole og Bogbinderi boer her en 6 Uger, saa nu kunde jeg faae Besked om alt desangaaende, hvor længe et Kursus varer og hvilken Pris. Nej hvor jeg dog glæder mig til mit eget Hjem igen. Hvis jeg kunde faae en god Lejlighed og med Moderation f Ex. fra Juni, saa tror jeg ikke, jeg dyede mig for at tage den.12 Kr. om Maaneden hos Flyttemanden er da ogsaa Penge at spare. Kunstforeningen er ved Frederiksholms Kanal, lige ved Assistenshuset, men vi ses vel altsaa ved Baaden. Hils nu Børnene mange Gange og sig, naar mit Ben er helt rask kommer jeg over til Eder.
Kærlige Hilsener fra
Mor.

Omtalte genstande

Alhed Larsen har solgt billedet Blomster i et drivhus til Winkel & Magnussen. Et andet billede (ulæselig titel) overvejede Ludvig Brandstrup at købe.

Fakta

Brev

Da

Brevet er dateret "Søndag d. 18de". Poststemplet viser, at det er sendt 19. feb. 1912

Laura Warberg var fra februar til juni 1912 uden bolig, da hendes nye lejlighed i København var ved at blive sat i stand.
Omnibus: større motorkøretøj med plads til mange passagerer, bus.
Kilde: Ordbog over det danske sprog.
Der var uregelmæssig færgedrift i 1912 p.gr.a. isvinter.

Gustav Wieds ”Ranke Viljer” 1906 (opført under titlen 2x2=5) fra Ungdomshistorier. Kilde: Wikipedia.
Nimb, restaurant i basarbygningen i Tivoli i København, åbnet i 1909 af Henriette (1863-1919) og Zerina (1865-1939) Nimb, der var døtre af restauratørparret Vilhelm (1830-1900) og Louise Nimb (1842-1903). Den mondæne restaurant blev omkring 1. Verdenskrig tilholdssted for det københavnske borgerskab og mange af tidens store kunstnere. Kilde: Lex.dk.
Assistenshuset, der gav lån mod håndpant i løsøre, blev oprettet på privat basis i 1688 og i 1753 overtaget af staten. Det lå fra 1758 i Nybrogade 2, der blev ombygget 1765 af Johan Philip de Lange. Assistenshuset kaldtes i folkemunde "Onkel" efter en populær forvalter. Kulturministeriet overtog bygningen 1962, da institutionen flyttede til Svanevej; ni filialer blev nedlagt. Assistenshuset ophørte 1975.
Kilde: Lex.dk.

København

Poststemplet i København

Adressen er skrevet på kuverten

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2089

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer