Menu

Fynboerne

1899-09-15

Afsender

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed og Johannes Larsen samt Laura Warberg har læst aviser omkring ét stearinlys. De kan ikke skaffe petroleum. De er optaget af Dreyfuss-affæren.
Laura W gør rent og laver god mad. Johannes Larsen har bla. skudt skovduer.
Andreas/Gaien og Alhed optræder som modeller på Johannes Larsens maleri. Den lille ligger/står på alle fire.
Laura W beder Astrid sende diverse og Katrine om at vaske tøj.

Transskription

[På kuvertens forside:]
Frøken Astrid Warberg
Erikshaab
pr. Højrup
Fyn.
Danmark.

[I brevet:]

Fredag d: 15de
Kære lille Putte !
Du var vel noget skuffet over det usle Brevkort sidst, men jeg bruger saa grulig mange af de dyre Frimærker. I Aftes blev vi glade overraskede ved at faa Aviser igen, det var hurtigt denne Gang. Vi slugte dem strax efter The; Alle tre sad vi ved det store Bord i Spisestuen med hver sin og ved et Lys! De har nemlig i Butikken ikke Petroleum en hel Uge! Vi har kørt 2 Gange efter det, men nu om lidt skal vi en lang Expedition til Harre, der skal være en Købmand, som menes at have. Paa Hjemvejen gaar jeg saa om ad Höljeryd med dette Brev og kører efter Post. Vi er meget optagne af Dreyfus; det er dog hele Verden endog saadan en Afkrog som her; den unge Garell fortalte mig om Dommen og Lina har laant os Telegrammet, som de har faaet, om det vigtigste. Jeg har meget travlt hver Formiddag og er glad ved at have gaaende Arbejde. I Gaar og i Dag har jeg ryddet op i Skuret Hylder og Skabe i Køkkenet, fejet og alt baade Skuffer og Køkken; jeg sagde til Alhed at vi maa skaffe os lidt extra [ulæseligt] en Gang imellem og det er det virkelig for mig at gaa og skruppe og gøre det pænt. Alhed skønner meget paa det. Vi har bagt Pandekager i hver sin Pande i en lille paa Primus jeg i en vældig stor paa Spisen; det gaaer brillant. Saa fik vi Æblekompot til og dejligt Øllebrød med tykt Fløde i ovenpaa. Hver Eftermiddag faaer vi en Kop Kakao. I Gaar skød Las 3 Skovduer paa en Gang med 2 Skud. det er en udmærket Steg; han har skudt en som vi har nydt for nogle Dage siden; han anskød en til men den var ikke til at finde. Gaien ”staaer” for sin Far, mens han Gaien [”Gaien” indsat over linjen] bliver klædt paa Alhed har sin blegrøde Morgenkjole, det bliver et stort og vist morsomt og udmærket Billede; Bord, Pude, Vindue med stribet Rullegardin o s v. Han har funden paa at rejse sig op paa Armene og Knæene, mens han bliver vasket og det er i den Stilling, Las tager ham altsaa nøgen paa alle 4 og seende op mod Lyset. Han er dejlig. Hør lille Putte, vil Du ikke sende en Pakke afsted til mig med Lugges Adresse; jeg maa jo snart tænke paa at rejse til København d.v.s. naar jeg faar at vide, naar Far rejser derfra; jeg vil gærne være der et Par Dage og saa følges med ham hjem. Det skulle være mine smaa Fjederstøvler i Servanten; bed Christine om at faa Thora til at undersøge, om jeg ikke har glemt det lange hvide broderede Silketørklæde, som Th. nok veed en Gang har ligget længe hos hende; jeg tror det er der igen. Dernæst det sorte Kjoletøj og do Underkjole i en Kiste, som Du nok veed jeg har talt om skulde være en Kjole til Muk, det har været Elles og der er et Stykke nyt Tøj med. Mon det ikke nok kan være i Kbh. ca. d. 25de Sig til Katrine, at jeg haaber, hun har en Vask færdig, til vi kommer hjem; jeg kan lade en Smule af mit Tøj straks vaske i Kbh. og Far kommer altid med alt sit sent

[Skrevet lodret s. 1 på højre side af papiret:]
Mange Hilsener til hver især fra Las, Alhed og Mor.

[Skrevet lodret s. 2 og 3:]
Nu Farvel lille Putte? Vi glæder os fremdeles til Pakken, maa vist snart høre om den. Denne Pakke Aviser var nok frankeret.

[Skrevet lodret langs højre kant på side 3]
først, naar jeg kommer hjem, saa skal jeg nemlig have meget syet og hæklet og strikket

[Skrevet lodret på s. 4:]
Jeg vilde nødig have meget med i en Vadsæk

Omtalte genstande

Fakta

Brev

Da

I brevet er skrevet datoen 15. Af poststemplet fremgår måned og år.

Alhed og Johannes Larsen, deres søn og Laura Warberg opholder sig på Larsen-familiens ejendom, Båxhult, i Småland.

Båxhult pr. Landeryd

Brevets indhold samt poststemplet

Erikshaab pr. Højrup

Kuvertens forside

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB0028

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer