Menu

Fynboerne

1896-09-02

Afsender

Laura Warberg

Modtager

Albrecht Warberg

Dokumentindhold

Laura Warberg har spillet kort med Hempel Syberg. Hun har været ude at gå i mørke med hunden og blev bange. Hunden, Munter, svinede hende til.
Christine og Louise har set på to værelser i Nørregade.
Christine har nu 29 timer om måneden på Sollerup.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]
Hr. Godsforvalter Warberg
cand. jur.
p.t. Gothersgade 129 – 4.
Kjøbenhavn K.

[Håndskrevet på kuvertens bagside:]
Syberg er bedre nu
[Poststempel]

[I brevet:]
Erikshaab – Onsdag

Kære Abba!
Det er nok hver Tirsdag, jeg kan glæde mig til at faae Brev fra Dig, og jeg vil saa besvare det Dagen efter. Vi oplever egentlig ingenting, der er værd at fortælle om. Alt staar godt til. I Aftes efter The gik Paludan og jeg til Gelskov for at give gl. Der en Whist; vi fik Punch og Kager og var meget velkomne. Han er svært glad ved en saadan lille Afveksling fra det ensformige Liv Han vandt lidt over 30 Øre og Bedstemor vilde tigge dem af ham til Frimærker, det vilde han skam ikke gaae ind paa. Hun sad og passiarede med at næste Gang, vi skal derind, maae vi have en af Pigebørnene med til at underholde hende. Vor egen Bedstemor længes vist efter København, men hun hører intet fra Thora, om naar hun skal komme. I Lørdags kom Dengse med 6 Toget og vi ventede Mutters alene med sidste Tog, alle Folkene var til Høstgilde, samt de smaa, vi var svært i Vaande for at faa Muk hentet, baade Alhed og Johanne var ude af Stand til at cycle, jeg havde strøget uafbrudt fra 7 Morgen til 6½ Aften; Pal. var ogsaa til Høstgilde. Resultatet blev at jeg gik alene med Munter og saa fik vi endelig Mor i Seng der absolut vilde med. Men tænk en Hare jeg er! jeg var 2 Gange ved Leddet og tilbage igen og kunde ikke faae Mod til at gaa, Munter løb fra mig kom en Gang stormende lige op paa min Mund med en vaad, [ulæseligt] Snude – til alles Fryd Dagen efter!! Saa kom Paludan og det endte med at Christine ogsaa kom, saa vi kunde helt have sparet os al den Staahej.
– Chr. og Muk har Kig paa 2 store rare Værelser i Nørregade, de skal selv møblere dem, saa det bliver billigere at boe der. Muk og Dede vilde skrive til Dig, de fortalte forresten intet nyt. En af Drengene i Dedes Klasse faar extra Timer hos Fru Nielsen i Matematik [oven over linien er skrevet ”i Matematik], hun er jo hjemme nu istedet for Johanne. De snakkede meget om, da jeg var der, om Dengse skulde have det ogsaa, hvis det er ham for svært; men det vidste jeg intet om sagde at det maatte vente til Du kom hjem at tale om det. Han havde ingen daarlige Karakterer faaet endnu. –
Frøknerne paa Sandholt er kommen hjem, men rejser igen paa Rundrejse-Billet til København og Jylland om 14 Dage. Paa Tirsdag begynder Chr. paa Sollerup; hun har nu i alt 29 Timer om Maaneden det er henved 100 Kr., Snedkerbørnene er jo billigere, end andre. Hun var i usædvanligt godt Humør i Søndags. – Bare dog Kyllingerne var friske til Mandag??? det er saa store Betydning. Jeg har lagt Tøj sammen i Formiddags, er derfor kommen lidt sent til at skrive. – Nu kun mange Hilsener til Dig og de andre to – tre – fire [et ulæseligt ord i parentes] Din Smaa.
Holmstrøms Sølvbryllup har jeg glemt Dagen, Elle maa vel kunne sende noget til dem for os med sit eget? eller skal jeg faae købt i Odense og sende?

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

Laura Warbergs søster drev et pensionat i Gothersgade 129, København.
Munter var en hund på Erikshaab.
Den gamle er muligvis Hempel Syberg.
Det vides ikke, hvem Fru Nielsen var.
Nikoline von Sperling og hendes mostre boede på herregården Sandholt.
På Sollerupgaard relativt nær Alhed Warbergs hjem var der en husholdningsskole oprettet af Nikoline von Sperling. Flere af Alheds søstre var elever på skolen gennem årene. Christine underviste formodentlig i klaverspil på Sollerup.

Adressen er skrevet på kuverten

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 0338

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen